class=

گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

دفتر انجمن انسان شناسی‌ ایران در دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

1396/09/19

سخنران: سمیه سالاری

 

علم انسان شناسی‌ پزشکی‌ قانونی/حقوقی یکی از رشته های مهم و کاربردی انسان شناسی زیستی است که به مطالعه اسکلت واستخوان های انسان به منظور تعیین هویت ،سن،جنس،نژاد ودلایل مرگ آن و نیز کاربرد دانش انسان شناسی در حل مسائل قانونی و جنایی می پردازد. در بخش ابتدایی سخنرانی‌ به تاریخچه این علم و آکادمیک شدن آن به عنوان یک رشته مستقل دانشگاهی و اختصاص بخشی مستقل در پلیس ایالات متحده به تحقیقات انسان شناسی‌ پزشکی‌ قانونی پرداخته شد. ابزار و روش‌های موجود و اخیر این علم و ارتباط با سایر رشته ها از موضوعات دیگر مطرح شده در این نشست بوده و حاضرین با مراحل کار یک متخصص در این زمینه از ابتدای حضور در صحنه جرم و تهیه نقشه – مپینگ- تا بررسی بقایای استخوانی و یا جسد و تکنیک‌های تشخیص جنسیت، سن، دلیل مرگ و ارائه گزارش به مراجع قانونی‌ آشنا شدند. در بخش دیگر به اختصار توضیحاتی در رابطه با اهمیت استخوان شناسی‌ در انسان شناسی‌ پزشکی‌ قانونی‌ مطرح شد و به اهمیت و نقش استخوان‌های جمجمه و لگن در تعیین جنسیت و نیز دندان‌ها در تعیین سن با نشان دادن اسلاید‌های مربوط و ذکر جزئیاتی در هر بخش اشاره گردید.

در پایان مراتب تشکر خود را از مدیر محترم گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران جناب آقای دکتر معمار و حمایت‌های بی‌دریغ جناب آقای دکتر حسنی به عنوان مسئول دفتر انجمن انسان شناسی‌ در دانشگاه مازندران اعلام میدارم که بدون حمایت ایشان برگزاری این سخنرانی‌ امکان پذیر نبود.