class=

سخنران: دکتر سید قاسم حسنی
1396/9/28
دانشکده میراث فرهنگی نوشهر

غذا به‌عنوان یک موضوع و مضمون قابل بررسی در دهه‌های گذشته به‌طور قابل توجهی مورد مطالعه قرار گرفته است. ادبیات وسیعی در مورد غذا در منظرهای مختلف وجود دارد. این‌که چرا غذا در بسیاری از رشته‌ها مورد توجه بوده و گسترش یافته دلایل متعددی وجود دارد. بدون‌ شک گردشگری، جهانی شدن و بحث سلامتی و تغییر ذائقه ها و حتی فمنیسم و مطالعات زنان در رشد مطالعات غذا در مورد نقش کانونی زنان و ارتباط آن با غذا در طی زمان و در میان فرهنگ‌ها نقش داشته است. دلیل دیگر را می‌توان در سیاسی‌شدن غذا و گسترش حرکت‌های اجتماعی مرتبط با غذا دید.
امروزه محققان و پژوهشگران غذا را به‌عنوان لنز قدرت‌مندی از تحلیل مورد توجه قرار داده‌اند و طیف وسیعی از مسایل معاصر را در ارتباط با غذا تحلیل می‌کنند. مسایلی چون؛ دیاسپورا و مهاجرت، ناسیونالیسم‌، جهانی‌شدن و بیانات محلی، گردشگری آشپزی(Culinary tourism)،اهمیت و هویت قومی- نژادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر، مدرنیزاسیون و تغییر در رژیم‌ غذایی، و ایمنی مواد غذایی و آلودگی آن و هم‌چنین درک طعم و ذائقه و بسیاری از موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به جایگاهی که غذا به‌خصوص در دنیای معاصر و اکنون یافته‌ است و تأثیری که بر زندگی انسانی امروزین دارد به عنوان امری فرهنگی از زاویه انسان شناختی نگریسته می شود.