انجمن انسان شناسی ایران برگزار می کند:
کارگاه مبانی شناخت و مطالعه دست تراش های سنگی دوران پارینه سنگی
مدرس: دکتر سونیا شیدرنگ

هزینه ثبت نام: ۷۵۰۰۰ تومان
برای اعضای انجمن و دانشجویان: ۵۰۰۰۰ تومان
زمان برگزاری: یکم و سوم شهریور ساعت ۱۰ صبح
برای ثبت نام به شماره انجمن انسان شناسی در واتس آپ پیام دهید: ۰۹۹۰۹۰۷۵۶۶۲