کارگاه فرادست پژوهى(مردم نگارى در میدان هاى قدرت)
مدرس: دکتر نهال نفیسى

هزینه ثبت نام:٧۵٠٠٠ تومان
برای اعضای انجمن و دانشجویان ۵٠٠٠٠ تومان

زمان برگزاری: از ٢٠خردادماه
مهلت ثبت نام تا ١۵ خرداد

برای ثبت نام به شماره انجمن انسان شناسی در واتس اپ پیام دهید: ۰۹۹۰۹۰۷۵۶۶۲