انجمن انسان شناسي ايران برگزار مي كند

درس گفتار “جامعه شناسي بازتابي بورديو”

مدرس: تهمتن برومند

زمان: ١٥،١٦،١٨،١٩ مرداد ساعت ١٩ الي ٢١

بستر برگزاري اپليكيشن و وب سرويس زوم

جهت ثبت نام رايگان از راههاي زير اقدام نماييد

واتس اپ و تلگرام: 0990 907 5662

ايميل: asi.org@gmail.com