انجمن انسان شناسی ایران برگزار می کند

درس گفتار “جامعه شناسی بازتابی بوردیو”

مدرس: تهمتن برومند

زمان: ١۵،١۶،١٨،١٩ مرداد ساعت ١٩ الی ٢١

بستر برگزاری اپلیکیشن و وب سرویس زوم

جهت ثبت نام رایگان از راههای زیر اقدام نمایید

واتس اپ و تلگرام: ۰۹۹۰ ۹۰۷ ۵۶۶۲

ایمیل: [email protected]