درگذشت استاد پیشکسوت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و رئیس اسبق انجمن انسان شناسی ایران، جناب دکتر مهدی طالب را به جامعه علمی و خانواده محترم ایشان تسلیت می­گوییم.

باشد که راهشان پرپوینده و یادشان پایدار باشد.

انجمن انسان شناسی ایران