خبر درگذشت دكتر اصغر كريمى مردم شناس پيشكسوت چنان سنگین و جانسوز اسـت کـه بـه دشواری بـه باور می‌نشیند،
ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست.
این ضایعه بزرگ را بـه  جامعه مردم شناسان ايران تسلیت عرض می نماییم و از خداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت کرده و برای خانواده محترمشان صبر جمیل مسئلت می نماییم .

هيأت مديره انجمن انسان شناسى ايران