پژوهشکده مردم شناسی و هسته پژوهشی مردم شناسی دانشگاه مازندران برگزار می کنند:

نقد و بررسی یکی از اثرگذارترین کتاب های مردم/انسان شناسی

تفسیر فرهنگ ها اثر کلیفورد گیرتز
ترجمه محسن ثلاثی ناشر نشر ثالث پاییز ۱۳۹۹

شنبه ۲۵ بهمن ساعت ۱۷ تا ۱۹

سخنرانان :
مهرداد عربستانی دانشیار مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
جبار رحمانی استاد یار مردم شناسی موسسه علوم اجتماعی وزارت علوم
دبیر علمی نشست :سید قاسم حسنی استاد یار مردم شناسی دانشگاه مازندران

برای حضور در این نشست روی لینک زیر کلیک کرده و با گزینه مهمان وارد شوید.
https://www.skyroom.online/ch/richt.dtp/book-review