انجمن انسان شناسی ایران و گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری پژوهشکده مردم شناسی برگزار می کنند.
نقد رمان تراژدی خریت
دوشنبه ۲۶ آبان ماه ساعت ۱۷ تا ۱۹
سخنرانان:
فاطمه عظیمی فرد زبان شناس و مدیر گروه زبان و رسانه مرکز تحقیقات صدا و سیما
علی آنی زاده محقق فرهنگ عامه و مدیر واحد فرهنگ مردم مرکز تحقیقات صدا و سیما
افشین نادری کارشناس ارشد پژوهشکده مردم شناسی و مردم شناس
دبیر علمی نشست: ژیلا مشیری مدیر گروه اسطوره و آیین پژوهشکده مردم شناسی
با حضور مولف کتاب
علیرضا حسن زاده
برای مشاهده نشست فوق و حضور در آن روی لینک زیر کلیک کرده و پس از نگارش نام خود با گزینه مهمان وارد شوید
https://www.skyroom.online/ch/richt.dtp/bookreview