انجمن انسان‌شناسی ایران با همکاری نشر فرهامه برگزار می‌کند: 

🔸کتابنامک (۲۴)؛ 

بوم‌گردی: انسان‌شناسی سفر و گردشگری

با حضور:

انیس صائب (مترجم کتاب)

امیر هاشمی مقدم (ناقد)

جبار رحمانی (دبیر نشست)

⏰زمان: چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۹ الی ۲۰

📍لینک نشست:

https://www.skyroom.online/ch/farhameh/farhameh

شرکت در جلسه برای عموم آزاد است.