class=

نخستین نشست دیپلماسی ایرانی و تقدیر تاریخی ایران عصر جدید برگزار می‌شود:
تحدید حدود ایران و عثمانی
نخستین نشست از سلسله نشست‌های دیپلماسی ایرانی و تقدیر تاریخی ایران عصر جدید با موضوع تحدید حدود ایران و عثمانی، روز دوشنبه 17آبان ماه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود. در این نشست، با نیم‌نگاهی انتقادی به کتاب «مجموعه رسایل و لوایح تحدید حدود ایران و عثمانی»، سیاست خارجی و شرایط حاکم بر مناسبات بین المللی در عصر قاجار و آگاهی نخبگان و سیاست‌گذاران داخلی از تعاملات بین‌المللی در آن دوران، به بحث گذاشته می‌شود. این برنامه با حضور نصرالله صالحی (مصحح کتاب و استاد تاریخ معاصر)، داریوش رحمانیان (استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران)، کاوه بیات(پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر ایران)، سعید میر محمد صادق (پژوهشگر و مصحح متون تاریخی) و اسماعیل شمس (استاد تاریخ و پژوهشگر مطالعات کردی) برگزار خواهد شد. اداره کل فرهنگی دانشگاه تهران،انجمن انسان شناسی نشریه تخصصی مردم‌نامه، میزبان این نشست خواهند بود. با عنایت به حساسیت‌های حاکم بر مناسبات بین‌المللی و نقشِ آگاهی تاریخی در موفقیت سیاست خارجی امروز کشور، برگزارکنندگان امیدوارند با تداوم برپایی چنین برنامه‌هایی به افزایش دانش و خرد سیاسی در جامعه معاصر ایران کمک کنند. انتخاب عنوان این نشست‌ها نیز، ناظر به اهداف و دغدغه‌های برگزارکنندکان در علت‌یابیِ کامیابی‌ها و ناکامی‌های سیاست خارجی در ایران معاصر است. لذا با هدف گسترش آگاهی و تقویت نقد عالمانه‌ی سیاست خارجی در ایران، شرکت در این برنامه و سایر نشست‌های مشابه برای عموم علاقه مندان آزاد اعلام شده تا گروه پرشماری از مخاطبان فرصت بهره‌گیری از نتایج آن را بدست آورند.
این برنامه از ساعت 16:30 روز دوشنبه 17 آبان ماه در تالار استاد عباس اقبال آشتیانی واقع در پردیس مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای هماهنگی بیشتر با شماره تلفن 66176123 تماس حاصل فرمایند.