نتیجه انتخابات هیات رئیسه انجمن انسان شناسی ایراناردیبهشت 93درساعت 5 بعداظهر چهارشنبه 31/02/93 جلسه مجمع عمومی انجمن با حضور نماینده رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تالار اجتماعات انجمن های دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تشکیل  شد و در این جلسه پس از رای گیری از بین 17 کاندیدا افراد زیر به ترتیب بالاترین رای به عنوان هیئت رئیسه جدید انتخاب شدند:

  1. دکتر جلال الدین رفیع فر با 52/91 درصد آرا
  2.  دکتر مهرداد عربستانی با 27/76 درصد آرا
  3. دکتر ابوعلی ودادهیر با 18/71 درصد آرا
  4. آقای علی آخرتی با 54/52 درصد آرا
  5. دکتر حسین آقاجانی با 76/45 درصد آرا

 اعضای علی البدل:

  1. دکتر جبار رحمانی با 06/44 درصد آرا
  2. دکتر حسین میرزایی با 98/38 درصد آرا 

 بازرس:

  1. خانم دکتر زهره انواری با 76/79 درصد آرا به عنوان بازرس اصلی و 
  2. آقای محمدرضا میری با 54/52 درصد آرا به عنوان بازرس علی البدل