مهرداد بهار در 10 مهر 1308 در خانواده محمد تقي ملک الشعرا بهار در تهران چشم به جهان گشود. او پنجمين فرزند ملک الشعرا بهار بود. پدرش اهل خراسان بود، اما اصل خانواده پدريش به صيور، برادر ملک الشعرا صبا مي رسد. تحصيلات ابتدايي را در دبستان جمشيد جم و دوره متوسطه را در دبيرستان هاي فيروز بهرام و البرز تهران سپري کرد. پس از اتمام دبيرستان به دانشکده ادبيات دانشگاه تهران رفت و در رشته زبان و ادبيات فارسي به تحصيل پرداخت. از همان زمان به طور جدي وارد عرصه فعاليت هاي سياسي گرديد و از دانشجويان مبارز و فعال سياسي دانشکده ادبيات به شمار مي آمد. در پاييز 1330 به همراه گروهي از هم فکران خود عليه اعضا و شوراي عالي دانشگاه شوريد. پس از اين واقعه، از دانشگاه اخراج و سه ماه در زندان قصر محبوس شد. پس از رهايي از زندان، بار ديگر به طور گسترده تر به فعاليت سياسي و مبارزه عليه استبداد پرداخت ..