استاد پيرنيا در شهر يزد از پدري نائيني و مادري اهل يزد به دنيا آمد. وي دوران دبستان و دبيرستان را در شهر يزد گذراند. در دوره ابتدايي نخست در دبستان «اسلام» و سپس در مدرسه اي دولتي به نام «مدرسه نمره دو» تحصيل كرد و تحصيلات دوره دبيرستان را در دبيرستان «ايرانشهر» گذراند و براي ادامه تحصيل در دانشگاه به تهران آمد و با وجود آن كه در زمينه ادبيات تحصيل مي كرد و موفقيت هايي نيز داشت اما ادبيات را رها كرد و در نخستين كنكور «دانشكده هنرهاي زيبا» شركت كرد و قبول شد.
محل دانشكده هنرهاي زيبا در ابتدا در مدرسه مروي و سپس مدتي در مدرسه سپسالار بود، اما پس از سال 1320 به زيرزمين دانشكده فني دانشگاه تهران و بعد از مدتي به محل كنوني دانشكده هنرهاي زيبا منتقل شد