class=

اعضاء محترم  انجمن انسان شناسی ایران

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی انجمن (انتخابات هیئت مدیره) در نیمه اول  خرداد ماه 1396 برگزار می گردد. از آنجایی که تنها اعضای پیوسته انجمن دارای حق رأی و حق کاندیدا شدن هستند، لذا از تمامی اعضای محترمی که تا کنون موفق به تمدید کارت عضویت خود نشده اند دعوت می شود که حداکثر تا تاریخ 96/02/25برای تمدید عضویت اقدام فرمایند.

در ضمن از عزيزاني كه به هردليل امكان حضور در جلسه را ندارند، تقاضا مي­شود فرم وكالتنامه را که به پیوست ارسال گردیده است تكميل و به يكي از اعضای پيوسته كه در جلسه شركت مي­كند، تحويل نمايند.