با پوزش به استحضار اعضای محترم میرساند که سخنرانی آقای کامیل احمدی با موضوع ازدواج سفید در شهرهای بزرگ ایران، روز چهارشنبه 8 اسفند 1397 برگزار نخواهد شد، و تاریخ این نشست در آینده نزدیک به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید. لینک زیر حاوی فایل خلاصه پژوهش آقای کامیل احمدی در مورد نتایج این تحقیق است که در دسترس علاقه مندان قرار داده شده است.

http://kameelahmady.com/fa/wp-content/uploads/2018/08/The-Home-Open-Door.pdf