(پایداری و ناپایداری در جامعۀ معاصر ایران)

پنجمین همایش دوسالانۀ «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران» با توجه به برگزاری در سال پایانی سدۀ چهاردهم هجری شمسی به موضوع پایداری و ناپایداری در جامعۀ معاصر ایران اختصاص دارد. تحولات معاصر در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی چه تأثیری بر وضعیت جامعۀ ایران داشته است و چه چشم‌اندازی برای آیندۀ جامعۀ ایران پیش‌بینی می‌شود؟ جامعۀ ایران طی دورۀ معاصر چه فراز و فرودهایی را طی کرده و چه کامیابی‌ها و ناکامی‌هایی را تجربه کرده است؟ کوشش‌های نهادی جامعۀ ایرانی برای دستیابی به کیفیت زندگی اجتماعی بهتر چه نارسایی‌ها و دستاوردهایی داشته است؟ عوامل ناپايدارکننده و ملزومات پايداری جامعۀ ايران چه بوده است؟ در سال پایانی سده، انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری سایر انجمن‌های علمی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی و مدنی میزبان ارائۀ یافته‌ها و نتایج پژوهش‌هایی است که طی دو سال اخیر پاسخ‌هایی به چنین پرسش‌های ارائه کرده‌اند.

محورهای همایش:

 • تحولات حیات اجتماعی و فرهنگی
 • تحولات خانواده
 • تحولات زندگی شهری و روستایی
 • تحولات اقتصاد ایران
 • جنبش‌های اجتماعی
 • حوزۀ عمومی و نهادهای مدنی
 • زنان و عدالت جنسیتی
 • تحولات نهاد حکمرانی
 • نابرابری‌های اجتماعی، فقر، و طرد اجتماعی
 • تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی (آموزش، سلامت، اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی)
 • تغییرات محیط زیستی
 • رسانه‌ها و ارتباطات اجتماعی
 • فساد

بخش ویژۀ همایش: جامعۀ ایران و کووید-19

شیوع کووید-19 در جهان تاکنون پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی داشته است. علاوه بر اثرات جهانی و مشترک چنين پدیده‌های عالم‌گيری بر کل جهان، جوامع مختلف در مواجهه با اين بحران‌ها براساس ميزان شکنندگی و تاب‌آوری‌شان دچار ناپايداری‌های متفاوتی می‌شوند؛ ساحت‌های مختلف جامعۀ ایران نیز متأثر از شیوع این ویروس، با دشواری‌های جدی مواجه شده، و بسیاری از چالش‌های پنهان در حوزه‌هایی نظیر آموزش، سلامت، اشتغال، فقر، و غیره نیز نمود جدی یافته است و ناپایداری‌هایی را در ساحت‌های مختلف حیات اجتماعی ایجاد کرده که چه‌بسا به تغییراتی پایدار و پردامنه منجر شود. ازاین‌رو، بخش ویژۀ همایش به پژوهش‌های انجام‌شده دربارۀ تأثیر شیوع کووید-19 بر جامعۀ ایران اختصاص یافته است.

دبیر علمی همایش: رضا امیدی

دبیر علمی محور ویژه: پیام روشنفکر

دبیران اجرایی: سمیه مومنی و هادی درویشی

زمان‌های مهم:

 • آخرین مهلت ارسال چکیده: 30 آبان 99
 • اعلام نتیجۀ داوری: 15 آذر 99
 • مهلت ارسال اصل مقاله‌های پذیرفته‌شده: 15 دی 99
 • زمان برگزاری همایش: نیمۀ اول بهمن‌ماه

چکیدۀ مقاله‌ها در قالب 1000-800 کلمه با قلم bzar-13 و با فاصلۀ 1.15 بین سطرها تنظیم شود. چکیده شامل بیان مسأله، روش پژوهش، یافته‌ها، و نتایج اصلی است. در پایان چکیده 5 تا 7 واژۀ کلیدی قید شود.

دبیرخانۀ همایش: دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقۀ اول، دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران

پست الکترونیک برای ارسال چکیده و اصل مقاله‌ها: 5th.research.congress@gmail.com

شماره تماس سرکار خانم مومنی: 09196332022