اهداف کنفرانس

 • انجام نیاز سنجی های مرتبط با حوزه اجتماعی در برنامه از منظر نخبگان
 • شناسایی دیدگاه های صاحب نظران و کارشناسان
 • آماده سازی دستگاه ها برای ورود به مرحله تهیه مفاد/احکام موردنیاز در راستای انجام وظایف مندرج در اسناد سیاستگذاری در محدوده زمانی ۵ ساله برنامه هفتم
 • کمک به افزایش تعامل بین انجمن ها، صاحب نظران،دستگاه های مرتبط با مراجع مرتبط با برنامه
 • ایجاد فضای گفت گوی اجتماعی علمی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی، سلامت اجتماعی و برنامه هفتم

محورها و موضوعات کنفرانس

 • تعاون، رفاه و تامین اجتماعی
  • صندوق تامین اجتماعی
  • افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی
  • صندوق بازنشستگی کشوری
  • صندوق بازنشستگی لشگری
  • صندوق اجتماعی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
  • استقرار نظام جامع، فراگیر، یکپارچه و … رفاه و تامین اجتماعی
  • استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی
  • تقویت نقش تعاونی های در توسعه اشتغال و کارآفرینی
  • گسترش تعاونی ها در اقصی نقاط کشور
 • محرومیت، فقر و عدالت اجتماعی
  • طرد اجتماعی
  • فقرزدایی
  • محرومیت زدایی
  • اشتغال مولد و پایدار
  • دسترسی برابر به آموزش و پرورش رایگان
  • دسترسی برابر به بهداشت و درمان
  • تامین عادلانه نیازهای اساسی (معیشتی)
  • محرومیت زدایی از طریق توسعه تعاونی ها
 • کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
  • نظام رصد آسیب های اجتماعی
  • مواد مخدر و روانگردان
  • خشونت اجتماعی
  • خشونت های خانگی
  • طلاق
  • متکدیان
  • تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی، مشاوره وروانشناسی بطور فراگیر، جامع و پایدار برای همه گروه های در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
 • جمعیت و تعالی خانواده
  • تحکیم بنیان و پایداری خانواده
  • ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
  • رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنانرفع موانع وتسهیل ازدواج جوانان
  • جمعیت و تنظیم خانواده
  • ارتقاء منزلت و جایگاه زن در خانواده
  • جمعیت و دگرگونی های اجتماعی
  • توسعه خدمات مشاوره، روانشناسی و مددکاری اجتماعی پیش، حین و پس از ازدواج
  • تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان ؛ و ایرانیان خارج از کشور.
  • مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب
 • ارتقاء، امنیت اجتماعی و قضایی
  • پیشگیری از وقوع جرم (وضعی، قضایی، اجتماعی، رشدمدار و …)
  • کاهش جرایم و عناوین مجرمانه
  • حمایت اجتماعی وحقوقی از خانواده زندانیان
  • تقویت خدمات مددکاری اجتماعی و مراقبت پس از خروج در زندان ها
  • حمایت اجتماعی وحقوقی از کودکان معارض قانون
  • حمایت های اجتماعی وحقوقی از زنان زندانی
  • تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی، مشاوره  و روانشناسی بطور فراگیر، جامع، کافی  و پایدار واثربخش در تمام واحد های انتظامی و قضایی
  • قضازدایی و کاهش جمعیت کیفری

 

 • مدیریت بحران و مداخلات روانی و اجتماعی در سوانح و بلایا
  • ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری
  • ارتقاء  حمایت ها و مداخلات روانی و اجتماعی در بلایای طبیعی (سیل، زلزله و …)
  • ابعاد اجتماعی در تصادفات وسوانح
  • تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی، مشاوره و روانشناسی فراگیر، جامع و پایدار برای همه گروه های در شرایط بحران(قبل، حین و پس ازبحران)
  • ارتقائ مسوولیت اجتماعی بنگاه ها در بحران ها
  • سازماندهی و بکارگیری اعضاء جوان در امور امدادی، عام‎المنفعه و بشردوستانه در جمعیت هلال احمر
  • برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی دراین زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز .
  • کمک به امر توانبخشی و ارایه خدمات اجتماعی درجهت تسکین آلام آوارگان،‌پناهندگان، و…
  • تولید دانش بومی در زمینه مدیریت بحران
  • توانمند سازی محله محور برای مدیریت بحران
 • سرمایه اجتماعی
  • ارتقاء مشارکت اجتماعی
  • ارتقاء اعتماد اجتماعی
  • ارتقاء همبستگی اجتماعی
  • تقویت جایگاه سازمان های غیردولتی در سیاستگذاری ها، اجرا ونظارت در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، توانبخشی، مدیریت خدمات شهری، بحران ها و …
  • ایجاد ساز و کار لازم برای تقویت انسجام اجتماعی
  • تقویت هویت فرهنگی (دینی، ملی و قومی)
  • سنجش سرمایه اجتماعی
  • تشویق و ترویج مسئولیت اجتماعی (بنگاه های اقتصادی و …)
  • ارتقاء مطالبه گری اجتماعی و دیده بانی اجتماعی در کشور
  • ارتقاء امید اجتماعی
 • مدیریت یکپارچه خدمات اجتماعی شهری
  • پیوست فرهنگی و اجتماعی
  • بازآفرینی محلات ناکارآمد شهری(سکونتگاه های غیررسمی(حاشیه نشینی)،بافت های فرسوده و..)
  • توجه به نقش محوری مدیریت شهری )شوراها، شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور( در زمینه برنامه ریزی و اجرای طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی؛
  • حفظ و ارتقای هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی محدوده ها و محله های ناکادآمد شهری با رویکرد ایجاد حس تعلق مکانی و همبستگی جمعی و در نتیجه مشارکت مؤثر ساکنان؛
  • بکارگیری رویکرد مشارکتی و تقاضا محور با حضور حداکثری مردم در انواع فعالیت های احیا،بهسازی و نوسازی محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری
  • گروه های اجتماعی در معرض مخاطرات شهری
  • کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی در مدیریت شهری
  • ارتقای سلامت روانی و اجتماعی محله محور در حوزه مدیریت شهری
  • نشاط اجتماعی و مدیریت شهری

 

 • رسانه و فضای مجازی
  • کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی و روانی نوپدید ناشی از  فضای مجازی وشبکه های اجتماعی
  • آموزش عمومی و فرهنگ سازی در جهت بالابردن سواد وفرهنگ استفاده از فضای مجازی
  • خانواده، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

 

 • سلامت روان وسلامت اجتماعی
  • تاب آوری اجتماعی
  • بهبود امید به زندگی
  • بهبود کیفیت زندگی
  • ارتقاء سطح سواد سلامت روانی
  • ارتقاء سطح سواد سلامت اجتماعی ومهارت های زندگی
  • سنجش سلامت روانی اجتماعی
  • توسعه ورزش های همگانی وترویج بازی های بومی و محلی
  • ارتقاء سلامت اجتماعی در جامعه کار و تولید
  • ارتقاء نشاط اجتماعی در جامعه
  • تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره وروانشناسی بطور فراگیر، جامع و پایدار برای همه گروه های نیازمند
 • حمایت اجتماعی
  • سالمندی
  • افراد دارای معلولیت
  • تسهیل دسترسی به خدمات آموزشی، توانبخشی، مددکاری اجتماعی فراگیر، جامع و پایدار برای همه دانش آموزان استثنایی(دارای نیاز های خاص)
  • زنان سرپرست خانوار
  • کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
  • کودکان کار و خیابان
  • اصلاح ساختار نهادهای ارایه کننده  خدمات اجتماعی وتجمیع و یکپارچه سازی حمایت اجتماعی (پنجره واحد)
  • توانمندسازی اجتماعی گروه های نیازمند حمایت اجتماعی
  • توانبخشی اجتماعی بیماران روانی
  • توانبخشی اجتماعی افراد دارای معلولیت
  • دسترسی برابر برای حضور افراد دارای معلولیت و سالمندان در جامعه
  • تقویت رویکردهای اجتماعی و سلامت روانی اجتماعی در امور ایثارگران
  • تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی فراگیر، جامع و پایدار برای همه گروه های نیازمند حمایت اجتماعی
 • آموزش وپرورش:
 • ۱۲- ارتقاء سلامت روانی- اجتماعی در آموزش وپرورش برای تمامی دانش آموزان و معلمان
 • ۱۲- کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی
 • ۱۲- راه های اعتلای منزلت اجتماعی کلیه معلمان
 • ۱۲- تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی، روانشناسی ومشاوره در تمامی مدارس
 • ۱۲- ارتقای سواد اجتماعی و مهارت های زندگی وارتباط اجتماعی کلیه دانش آموزان
 • ۱۲- ایفای مسوولیت اجتماعی ومشارکت اجتماعی در زمیته تحقق عدالت آموزشی برای تمامی دانش آموزان از جمله دانش آموزان دارای نیاز های ویژه
 • ۱۲- فراگیر سازی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز های ویژه
 • ۱۲-ارتقاء کمی و کیفی توانبخشی توان خواهان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
 • ۱۲-گسترش، تثبیت و تعمیق عدالت آموزشی وتربیتی در تمام مناطق کشور
 • ۱۲- ارتقاء جایگاه نظام تعلیم وتربیت و علم و علم آموزی در کشور

 

چارچوب ارائه مقالات

صفحه اول (روی جلد)

 • عنوان مقاله (مرتبط با محور های کنفرانس): نویسندگان می بایست محور و زیرمحور مقاله خود را مشخص نمایند.

مثال: برای مثال در صورتی که موضوع نویسنده سالمندی باشد . محور ۱۱-حمایت اجتماعی: ۱-۱۱-سالمندی

 • مشخصات کامل نویسنده/گان به ترتیب نویسنده/گان

نام خانوادگی، نام، درجه علمی یا سمت سازمانی، وابستگی دانشگاهی یا شغلی، ایمیل، تلفن همراه، ایمیل، فکس

 

اجزاء مقاله

 • مقدمه (۱۵۰ کلمه) (مسئله چیست و چرا اهمیت دارد؟)
 • تحلیل کوتاه وضعیت موجود مرتبط با موضوع(۳۵۰ کلمه)
 • پیشنهادات/راهکارهای سیاستی برای برنامه هفتم(بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کلمه) (راهکارهای سیاستی چگونگی حل مسئله)
 • نحوه ارجاع به منابع:
 • منابع داخل متن: نام خانوادگی، سال  (مثال: توسلی،۱۳۹۶)
 • منابع انتهای مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال)، عنوان منبع، نام و نام خاناودگی مترجم (در صورت ترجمه)، محل نشر: ناشر، شماره چاپ (اگر منبع بیش از یکبار چاپ شده باشد) (مثال: توسلی، غلامعباس.( ۱۳۹۶). نظریه های جامعه شناسی. تهران: سمت. شماره نوزدهم)

برخی نکات آئین نگارش:

 • از نرم افزار ۲۰۰۷ word استفاده شود.
 • فونت متن اصلی B Zar 13 ، عنوان B Titr 12 ، زیر عنوان B Titr 11
 • کلمات لاتین مورد استفاده در متن در هر صفحه زیرنویس شود و عدد زیرنویس هر صفحه مستقل باشد.
 • ارسال فایل ها هم در قالب پی دی اف و هم ورد ارسال شود.

توضیح: باتوجه به محدودیت زمان و نیازی که برای تدوین سیاست ها می باشد چارچوب مقالات به صورت کاربردی و محدود در نظر گرفته شده است.

نحوه برگزاری کنفرانس

الف: آنلاین(برخط)

ب: حضوری با تعداد محدود مدیران ارشد و صاحب نظران کلیدی(در صورت مناسب بودن شرایط کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی)

نحوه ارسال مقالات

مقالات می بایست از طرق زیر ارسال شود:

شماره واتس آپ : ۰۹۱۰۲۹۴۹۸۶۳

ایمیل : devplan7socialwork@outlook.com

 

نشانی دبیرخانه: تهران، میدان انقلاب، خیابان آزادی، خیابان جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان، پلاک ۱۴ واحد ۲۰   کدپستی: ۱۳۱۳۸۳۵۱۴۸  ؛  تلفن: ۶۶۵۶۱۶۶۹ – ۶۶۵۶۱۶۹۴    ؛    فکس: ۶۶۵۶۱۷۸۷

مهلت ارسال مقاله: ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

زمان داوری مقالات: ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹

زمان برگزاری کنفرانس: بهمن ماه ۱۳۹۹