class=

انجمن جمعیت شناسی ایران در نظر دارد تا با همکاری سازمان ها، موسسات و نهادهای مرتبط، نهمین کنفرانس انجمن را با عنوان “پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران” در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸ در تهران برگزار نماید.

بدینوسیله از محققین و پژوهشگران دعوت می شود مقالات مرتبط با محورهای کنفرانس را از طریق ایمیل ([email protected]) به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

مهلت ارسال خلاصه مقالات به کنفرانس تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ می باشد.