نام نشریه انسان شناسی
عنوان فارسی نامه انسان شناسی
عنوان انگلیسی Iranian Journal of Anthropology
دوره انتشار دوفصلنامه
ISSN ۱۳۷۵-۲۰۹۶
زبان فارسی
 
صاحب امتیاز انجمن انسان شناسی ایران
مدیر مسئول مهرداد عربستانی
سردبیر جلال الدین رفیع فر
دستیار سردبیر سید محمد چاووشی
مدیر داخلی لیلا دارشی
مدیر ارتباطات مرتضی ادیبی
ویراستار انگلیسی سید محمد چاووشی
اعضای تحریریه ژاله آموزگار٬ مصطفی ازکیا٬ محمد اسدیان خرم آبادی، علی بلوکباشی٬ جلال الدین رفیع فر٬ حسین سلطان زاده٬ جواد صفی نژاد٬ محمود قاضی طباطبایی٬ اصغر کریمی٬ یحیی مدرسی تهرانی٬ محمد میرزایی٬ فرهاد ورهرام
 
محل انتشار تهران
نشانی بزرگراه جلال آل احمد٬ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران٬ طبقه اول
صندوق پستی ۱۸۱-۱۴۱۱۵
پیش شماره شهر ۰۲۱
تلفن ۶۱۱۱۷۸۷۱٬ ۸۸۳۳۳۷۷۸
فاکس ۸۸۳۳۳۷۷۸
ایمیل [email protected]
سایت asi.org.ir
   
 
مسئول اشتراک خانم دارشی
تلفن بخش اشتراک ۶۱۱۱۷۸۷۱
فاکس بخش اشتراک ۸۸۳۳۳۷۷۸
شماره حساب نشریه حساب جاری شماره ۱۴۳۳۷۸۸۵۳ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس به نام فصلنامه انسان شناسی
درباره نشریه  

 

رتبه ها
رتبه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
نمایه شده در sid دارد