مقالات علمی

 مطالعه موانع مشارکت اجتماعی شهروندان به عنوان یکی از مولفه‌های دیپلماسی شهری

سید حمید ابطحی، ملیحه شیانی

 تحلیل جایگاه و نقش نمادین صلیب در آیین بوکه باران

فرانک جهانگرد

 مردم‌نگاری پیشه سنگ‌تراشان شیر‌سنگی در مناطق بختیاری‌نشین

زهرا حیدری

 باز‌یابی معماری شهداد کرمان بر‌پایه مطالعه باستان‌مردم‌شناسی معماری ماخونیک

طاهره رحیم خانی

 ساختار سیاسی- اجتماعی و سازوکارهای قدرت در بافت سنتی جامعه ایلی (مطالعه موردی جامعه ایلی کهگیلویه و بویراحمد)

نعمت‌الله زکی‌پور، آرمان حیدری

 مطالعه تطبیقی نقشمایه‌های حوزه هلیل‌رود و حماسه گیلگمش

ارغوان عبدالملکی، جلال الدین رفیع فر

مطالعه‌ مردم‌شناختی برساخت هویت‌ مادری به میانجی زیست‌فناوری با تاکید بر رحم جایگزین و اهدای جنین

فرزانه فرشادی، منصور وثوقی

 گَهَنْبار سنتی چَهْرِه در شریف‌آباد اردکان

مهرداد قدردان، زهره زرشناس، آمنه ظاهری عبدوند

 تحلیل ساختاری قصه‌های عامیانه خراسان جنوبی براساس روش ساختاری ولادیمیر پراپ

فریبا کاهنی ، بی بی اقدس اصغری

 نمودهای میراث فرهنگی ناملموس در اثر مهارت‌های سنتی لنج‌رانی و لنج‌سازی در خلیج فارس

غلامرضا مختاری

مقالات مروری

 چوب نوشته‌های سقف منازل آشتیان

اسدالله عبدلی آشتیانی

 آسیب شناسی وضعیت زنان بختیاری در خاطرات بی بی مریم بختیاری

محمود مهمان نواز