class=

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن انسان شناسی ایران و برخی انجمن های علمی و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی کشور، به منظور تقویت دانش و گسترش ادبیات علمی حوزه علوم اجتماعی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش اجتماعی و فرهنگی، سومین همایش دوسالانه ملی « پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» را با محور ویژه «آینده پژوهی اجتماعی و فرهنگی» و با 23 میزگرد و نشست تخصصی، و حضور اساتید برجسته این عرصه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 26 و 27 آذرماه 1393برگزار می کند. این همایش عرصه ای را برای بحث و تبادل نظر اصحاب و علاقمندان علوم اجتماعی پیرامون پژوهش اجتماعی و فرهنگی فراهم می سازد. بدین وسیله از اساتید، پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان دعوت می شود تا با مشارکت خود در این همایش بر غنای آن بیفزایند.

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، ابتدای بزرگراه کردستان، ایوان شمس

 

پنل ویژه­ی انجمن انسان شناسی ایران در این همایش با عنوان ” مطالعات انسان شناختی در ایران: چالش ها و چشم اندازها” در روز چهارشنبه 26 آذرماه 1393 از ساعت 16 الی 17:30 در محل سالن انجمن جامعه شناسی، دانشکده­ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، واقع در خیابان جلال آل احمد برگزار خواهد شد.

 

عنوان پنل: مطالعات انسان شناختی در ایران: چالش ها و چشم اندازها

 مدیر پنل: دکتر مهرداد عربستانی  

 

نام و نام خانوادگی عنوان ارائه
1 دکتر نهال نفیسی چرا از اتنوگرافی می ترسیم؟
2 دکتر حسین میرزائی میدان­های پژوهش­ جدید انسان شناسی در ایران
3 دکتر سمیه کریمی انسان­شناسی کاربردی و الگو­های توسعه پایدار
4 دکتر اصغر ایزدی جیران انسان­شناسی حسی: دستاوردهای چند پژوهش مردم­نگارانه
5 دکتر امیر ملکی و خانم ملاکه رفیعی امنيت هستی­شناختی گيدنز، امنيت وجودی اينگلهارت و سرمايه فرهنگی بوردیو: نقدی بر رویکرد مبتنی بر تطابق بلاواسطه رابطه تبیین­گرها با اولويت­های ارزشی
4 دکتر مهرداد عربستانی انسان­شناسی وطنی: کمینگی­ها در تولید، موضوع و کاربرد

 

 

 

برنامه زمانی نشستها و میزگردهای همایش در فایل پیوست قابل مشاهده است.