class=

نقش منابع فرهنگ عامه اصفهان در تدوین تاریخ اجتماعی شهر

سخنران: دکتر ابراهیم موسی پور

زمان : چهارشنبه 4 اردیبهشت 98 ساعت 18

مکان: میدان نقش جهان، بازارعطارها، ورودی سرای مخلص، عصار خانه شاهی