class=

دولت شبه مدرن ایرانی و مناسک عزاداری

سخنران: محسن حسام مظاهری

زمان : چهارشنبه 3 مهرماه 98 ساعت 16:30

مکان: میدان نقش جهان، بازارعطارها، ورودی سرای مخلص، عصار خانه شاهی