انجمن انسان‌شناسی ایران با همکاری مدرسۀ سه‌نقطه برگزار می‌کند:

سلسله‌کارگاه‌‌های مجازی

درآمدی بر علوم اجتماعی و سلامت: رویکردی میان‌رشته‌ای به حوزه‌های پزشکی و سلامت

از ديرباز و به‌طور سنتی، علوم پزشکی و سلامت محصور در مرزهای رشته‌ایِ خاصی بوده و نوعی خودبسندگی در فهم و کاربرد آن در این رشته‌ها مطرح می‌شده است. اما تحولات جهان اخیر و توسعۀ علوم مختلف، محدودیت‌های نگاه رشته‌ای را هرچه بیشتر آشکار کرد. از سوی دیگر، حوزۀ سلامت و علوم پزشکی در جهان کنونی با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو شده است که با اتکای صرف بر رشته‌های سنتی علوم پزشکی و سلامت نمی‌توان مواجهه‌ای جامع و کارآمد با آن‌ها داشت. لذا برای مواجهه‌ای خلاقانه و مؤثر با این چالش‌ها نیازمند رویکردی میان‌رشته‌ای هستیم تا بتوانيم ابعاد و س

احت‌های مختلف این موضوعات و پديده‌ها را بهتر و عمیق‌تر بشناسيم و با نگاه چندبعدی به واقعيت، راهکارها و راه‌حل‌ها را نیز از دل همین منطق میان‌رشته‌ای استخراج کنيم.

▫️ در اين راستا، انجمن انسان‌شناسي ايران با همکاری مدرسۀ سه‌نقطه، مجموعه کارگاه‌های «درآمدی بر علوم اجتماعی و سلامت» را با هدف آشنایی علاقه‌مندان به عرصه‌های میان‌رشته‌ای و با تأکید بر علوم انسانی پزشکی و سلامت برنامه‌ريزی و طراحي کرده است. هدف اصلی این کارگاه‌ها، معرفی اصول و مبانی اولیه، موضوع‌شناسی، نظریه‌ها و روش‌ها در هرکدام از زمینه‌های علوم انسانی پزشکی و سلامت است. در دورۀ اول اين کارگاه‌ها، مباني اوليه توسط اساتيد صاحب‌نظر ارائه خواهد شد و به‌زودی، کارگاه‌های اختصاصی و جامع درباره هر يک از این حوزه‌های میان‌رشته‌ای توسط انجمن انسان‌شناسي ايران با همکاری مدرسۀ سه نقطه، طراحي و برنامه‌ريزی خواهد شد.

▪️بر این اساس کارگاه‌های چهارگانه‌ای در این زمینه طراحی شده‌اند که عبارت‌اند از:

🔹کارگاه یکم: فلسفۀ پزشکی. شنبه ۲۳ تیر – ساعت ۱۷ تا ۱۹

مدرس: دکتر علیرضا منجمی (دکتری حرفه‌ای پزشکی، دکتری فلسفۀ علم و تکنولوژی، عضو هیئت علمی پژو

 

هشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

🔸کارگاه دوم: جامعه‌شناسی پزشکی. شنبه ۳۰ تیر – ساعت ۱۷ تا ۱۹

مدرس: دکتر شمیم شرافت (دکتری جامعه‌شناسی. مترجم کتاب‌های جامعه‌شناسی پزشکی، دلیل پریدنم و…)

🔹کارگاه سوم: انسان‌شناسی پزشکی. پنج‌شنبه ۴ مرداد – ساعت ۱۷ تا ۱۹

مدرس: دکتر پیمان متین (دکتری حرفه‌ای پزشکی، دکتری انسان‌شناسی، مؤلف کتاب‌های مبانی انسان‌شناسی پزشکی، بیماری و فرهنگ، بدن اسطرلابی و…)

🔸کارگاه چهارم: دندان‌پزشکی اجتماعی. شنبه ۶ مرداد – ساعت ۱۷ تا ۱۹

مدرس: دکتر هدیه توتونی (دکتری دندان‌پزشکی، عضو هیئت علمی گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مؤلف و مترجم مقالات و کتب متعدد در حوزۀ دندان‌پزشکی)

💳 هزینۀ ثبت‌نام در کل کارگاه: ۶۰۰ هزار تومان

هزینۀ ثبت‌نام در هریک از کارگاه‌ها به صورت مجزا: ۲۰۰ هزار تومان

▫️برای ثبت‌نام به ادمین مدرسۀ سه‌نقطه پیام بدهید.

@SeNoghteSchool