در ميان انسان شناسان نسل سوم بريتانيا پس از جيمز فريزر و ادوارد برنت تايلر در نسل نخست و برونيسلاو مالينوفسكي در نسل دوم) ريموند فيرث در كنار آلفرد رجينالد رادكليف براون، بارزترين چهره بود. فيرث كه در اصل زاده اوكلند در نيوزيلند بود بسيار زود وارد حوزه انسان شناسي بريتانيا شد زيرا تحصيلات خود را پس از دانشگاه اوكلند در مدرسه علوم اقتصادي لندن ، مركز قدرتمند انسان شناسي اجتماعي اين كشور وتحت هدايت مالينوفسكي به پايان رساند. تمايل زياد او به پيروي از راه استاد خود سبب شد كه، پس از يك دوره كوتاه تدريس در دانشگاه سيدني، بارديگر براي تدريس به مدرسه علوم اقتصادي لندن بازگردد و تا پايان عمرآن جا را ترك نكند. بدين ترتيب فيرث از1944 تا دوران باز نشستگي اش در 1968 كرسي انسان شناسي اين مدرسه را برعهده داشت. وي هم چنين در دانشگاه هاي معتبر ديگري چون بريتيش كلمبيا ، كورنل و شيكاگو نيز تدريس كرد وانسان شناسان مشهوري نظير ادموند ليچ (بريتانيايي) و فاي هسيائوتونگ چيني از دانشجويان وي بودند.