راهنماى تدوين مقالات “نامه انسان‌شناسى”

 

نامه انسان‌شناسى با هدف ارايه مقالات علمى ـ پژوهشى در يكى از حوزه‌هاى علم انسان‌شناسى به زبان فارسى منتشر مى‌شود. تمام مقالات ارسال­شده پس از تأييد اوليه هیات تحریریه، توسط سه تن از اساتيد و اعضاى هيئت‌هاى علمى متخصص در موضوع آن مقاله مورد بررسى و داورى قرار گرفته و پس از انجام اصلاحات و تأييد نهايى به چاپ خواهد رسيد. بنابراين با توجه به چارچوب علمى مجله رعايت نكات زير به‌وسيله نويسندگان محترم، فرايند بررسى و چاپ مقالات را تسريع خواهد كرد:

1. مقالات حداكثر در 20 تا 30 صفحه تايپى (8 تا 10 هزار كلمه) تنظيم و به صورت تايپ شده در سه نسخه همراه با جدول‌ها، طرح‌ها، نقشه‌ها، عكس‌ها و…به صورت شماره‌گذارى شده و روى صفحات جداگانه به دفتر دوفصل‌نامه فرستاده شوند.

2. در صفحه اول مقاله، عنوان مقاله، نام نويسنده، دانشگاه، دانشكده يا سازمان مربوطه و احتمالا سمت وى همراه با آدرس دقيق پستى، شماره تلفن، دورنگار و پست الكترونيك مشخص شود.

3. مقالات با يك چكيده فارسى و يك چكيده انگليسى، هر يك حداكثر در 250 كلمه همراه باشند.

4. در متن تا حد امكان، ساختار زير به كار گرفته شود.

الف . مقدمه و طرح مسئله

ب. پيشينه پژوهش، ادبيات موضوع و چارچوب نظرى تحقيق

پ. تعريف‌ها و جامعه مورد مطالعه

ت. پرسش‌هاى تحقيق

ث. روش‌شناسى مورد استفاده و مشكلات تحقيق

ج. يافته‌هاى پژوهش

چ. نتيجه‌گيرى

ح. فهرست منابع

خ. ضمايم

5. در ارايه عناوين اصلى و فرعى از يك نظم واحد مثلا نظام شماره‌گذارى به صورت 1. 1ـ1. 1ـ1ـ1. 2. 1ـ2. 1ـ1ـ2…. يا نظام مشابه ديگرى پيروى شود.

6. در صورت وجود واژه‌هاى خارجى در متن (بجز نام نویسندگان خارجی)، اين واژه‌ها به پانويس هر صفحه منتقل شوند و آوانگارى فارسى آن‌ها (با مبنا قرار دادن تلفظ واژه در زبان مبدأ) در متن بيايد.

7.نام نویسندگان داخلی در متن بصورت حرف اول نام کوچک و نام فامیل بطور کامل بیاید نظیر ( م. معین).

8.نام نویسندگان خارجی در متن با آوانگاری فارسی و با مبنا قرار دادن تلفظ واژه در زبان مبدا بصورت حرف اول نام کوچک و نام فامیل بطور کامل بیاید نظیر ( ک. ریچارد).

9. در صورت وجود واژه‌هاى بومى يا نامأنوس از نظام آوانگارى پيشنهاد شده در «نامه انسان‌شناسى» استفاده شود و در پانويس بيايد.

10. در ارجاعات درون متن، نقل‌قول‌هاى مستقيم از طريق استفاده از گيومه دقيقآ مشخص شود و منبع مورد استفاده در پایان نقل قول ذکر شود. منبع نقل قول­های غیرمستقیم حتما ارائه شود.

11. ارجاع‌هاى درون متن از طريق ذكر حرف اول نام کوچک و نام خانوادگى کامل نويسنده و سال انتشار و صفحه مربوطه انجام گيرد؛ نظير (م.معين، 1375: 13). ارجاع‌هاى لاتين به اين صورت انجام گيرد: Williams, 1986: 14) M. (

12. در انتهاى مقاله فهرستى از كل منابع مورد استفاده به تفكيك فارسى و لاتين به ترتیب الفبايى نام خانوادگى نويسندگان آورده شودو اسامی نویسندگان بصورت نام کوچک و نام فامیل و نام میانی(در صورت وجود) همگی بطور کامل آورده شوند به اشكال زير:

 

 معين. محمد (1357). فرهنگ فارسى. تهران: اميركبير.

 مارتين. ريچارد (1379). جهانى شدن. ترجمه احمد احمدى. تهران: اميركبير.

Harris. Marvin (1968). The Rise of Anthropological Theory. London: Routledge and Kegan Paul.

Jackson, Stevi (1993),  Even Sociologists Fall in Love: An Exploration in the Sociology of Emotions,  Sociology, 27: 89 

 

اعظمی سنگسری، چراغعلی(1352)، سنگسر و واژه سنگسری، مجله گوهر، سال1، شماره7، صص623-629

انصاری، فرشته(1379)، گذران اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دو دبیرستان دخترانه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 

http://www.org/story/31028-illegal-trafficking.23/4/1396

 

13. شماره پانویس ها در هر صفحه از شماره یک آغاز شود.

14. عباراتی نظیر هجری خورشیدی، هجری قمری، قبل از میلاد، میلادی و پس از میلاد بصورت مخفف نوشته شوند: ه.خ ، ه.ق ، ق.م ، م. ، پ.م ، ………..

14. مقالات ارسالى به نامه انسان‌شناسى، نبايد قبلا در جاى ديگر به چاپ رسيده باشند يا براى بررسى و چاپ به مجله ديگرى فرستاده شده باشند.

15. مسئوليت مطالب هر مقاله بر عهده نويسنده يا نويسندگان آن است.

16. هيئت تحريريه مجله در قبول، ويرايش و اصلاح مقالات آزاد است.

17. مقالات دريافتى بازگردانده نمى‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام آوانگاری

نامه انسان­شناسی

مصوت­ها صامت­ها
I ای همچون در واژۀ کویر r ر ء، ع
Ū او « او ž ز b ب
Ā اَ « کام Š ش p پ
C اِ « صدا Q غ، ق t ت، ط
O او « بُلبُل F ف s ث، س، ص
A اَ « کَم K ک j ج
Ow او « روزنه J گ č چ
Ey ای « شیدا L ل h ح، ه
Iy ای « میان M م x خ
N ن d د
V و z د، ز، ض، ظ
Y ی