class=

سخنرانان:

دکتر عربستانی

دکتر صلواتی

به همراه پخش مستند «مرغ همسایه»

زمان:سه‌شنبه۴ دی‌ماه ساعت ۱۵:۳۰
مکان: تالار رجب بیگی دانشکده فنی پردیس مرکزی دانشگاه تهران