class=

تحولات اخیر در انسان شناسی زیستی

گروه انسان شناسی پزشکی و تغذیه  انجمن انسان شناسی ایران برگزار می کند:

سخنران: خانم دکتر زهره انواری

زمان: شنبه 11 آبان ماه 1392 ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد-بعد از پل گیشا-دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران-طبقه همکف-سالن انجمن ها