دوست و همکار ارجمند جناب آقای دکتر هادی خانیکی
رئیس محترم انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

با سلام و احترام

خبر درگذشت مادر بزرگوارتان موجب تألم و اندوه عمیق شد. مراتب تسلیت هیأت مدیره و اعضای انجمن های انسان شناسی، جامعه شناسی و جمعیت شناسی ایران را به جنابعالی و خانواده محترم ابلاغ کرده، برای آن بانوی مهربان و مکرم علو درجات و برای شما برادر فرهیخته و سایر بازماندگان ارجمند شکیبایی و طول عمر با عزت آرزومندیم.

مهرداد عربستانی
رئیس انجمن انسان‌شناسی ایران

سید حسین سراج زاده
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران

محمد جلال عباسی شوازی
رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران