نشست علمی با موضوع بازخوانی قهرمان عاشورا از منظرهای تاریخی، اسطوره شناسی و جامعه شناسی

دکتر طاووسی مسرور،

دکتر علیرضا صیادنژاد

دکتر سید محمود نجاتی حسینی

زمان: پنجشنبه ۲۷ مرداد ماه ساعت ۱۷ عصر

مکان: دانشگاه ادیان و مذاهب، ساختمان امام موسی صدر (ره)

لینک حضور مجازی
https://b2n.ir/r03234
کد دسترسی: ۲۲