هسته پژوهشی مردم شناسی دانشگاه مازندران ، پژوهشکده مردم شناسی و دفتر انجمن انسان شناسی در دانشگاه مازندران و انجمن علمی مردم شناسی ، برگزار می کند :

اولین نشست دوره ای :

” چرا به مردم//انسان شناسی و انسان شناسان نیاز داریم ؟ ”

سخنرانان :
دکتر علیرضا حسن زاده
رییس پژوهشکده مردم شناسی کشور

دکتر مهرداد عربستانی
دانشیار و عضو هیئت علمی انسان شناسی دانشگاه تهران

دبیر علمی نشست :
دکتر سید قاسم حسنی
رییس هسته پژوهشی مردم شناسی دانشگاه مازندران

دبیر اجرایی نشست :
سید امیر حسین صادقی
دبیر انجمن مردم شناسی دانشگاه مازندران

زمان : چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۲۰

لینک ورود به نشست
https://www.skyroom.online/ch/richt.dtp/miras