حرکت به سمت متاورس آغاز شده است و این فرایند تغییراتی در ساحت انسان ایجاد خواهد کرد. پرسش این نشست آن است که آیا تحولات تکنولوژیک متاورسی می‌تواند از نظر فنی مفهوم انسان اقتصادی را محقق سازد؟ به عبارت دیگر آیا پیشرفت تکنولوژی در سال‌های آینده می‌تواند به کارآیی فنی و اطلاعاتی در بازار به شکلی کمک کند که بسیاری از مولفه‌های مفروض انسان اقتصادی محقق شود؟ الگوی مصرف انسان در زیست جدید چه تغییری خواهد کرد؟

سخنران: دکتر علی اصغر قائمی نیا

دبیر جلسه: محسن اختیاری

زمان : 27اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت 17

در صفحه‌ی رسمی انجمن انسان شناسی ایران  anthropology_association