اعضای محترم انجمن انسان شناسی ایران مجمع عمومی عادی انجمن انسان شناسی ایران با دستور جلسه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان در تاریخ 22 آذر ماه 1402 ساعت 14 الی 16 در محل بزرگراه جلال آل احمد-دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- سالن کنفرانس انجمن ها برگزار می شود. ضمنا پرداخت هزینه و تمدید عضویت تا 15 آذر ماه امکان پذیر می باشد.