آموزش مبانى داستان نويسى
چرا مى نويسيم؟
چه را مى نويسيم؟
چگونه بايد نوشت؟
از كجا آغاز كنيم؟
مدرس: ركسانا حميدى
داستان نويس، منتقد ادبى
دبير بخش داستان نشريه جن زار
شروع دوره: چهارشنبه ٢١ مهر
راههاى ثبت نام: واتساپ ٠٩٩٠٩٠٧٥٦٦٢
Asi.org@gmail.com