در پی برگزاری انتخابات مجمع عمومی انسان‌شناسی در زمستان سال ۱۴۰۲، افراد زیر به‌عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن انتخاب شدند:

دکتر جبار رحمانی: رئیس انجمن

آقای محمدرضا میری: نائب رئیس

دکتر لیلا اردبیلی: خزانه‌دار

دکتر روح‌الله نصرتی: عضو اصلی

دکتر طیبه عزت‌اللهی‌نژاد: عضو اصلی

دکتر حمیدرضا قربانی: عضو علی‌البدل

دکتر امیر هاشمی مقدم: عضو علی‌البدل

دکتر جلال‌الدین رفیع‌فر: بازرس

دکتر مهرداد عربستانی: بازرس علی‌البدل.

نهایتا پس از انجام کارهای اداری از سوی وزارت علوم، گواهی تایید انجمن علمی جدید به تازگی صادر شد و نخستین نشست اعضای هیئت مدیره در روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه برگزار گردید. در این نشست برای فعالیت‌های انجمن جدید برنامه‌هایی تدوین گردید و در دستور کار قرار گرفت.

در همین زمینه انجمن انسان‌شناسی ایران از همه دانشجویان، دانش‌آموختگان و اعضای هیئت علمی انسان‌شناسی و همچنین رشته‌های مرتبط دعوت به همکاری می‌کند. 

پیشنهادهای خود را برای هرچه پویاتر شدن انجمن می‌توانید به رایانامه/ا یمیل انجمن به آدرس asi.org@gmail.com ارسال فرمایند.