نشست‌ها

گزارش نشست «هنر در پیشا، پیرا و درون دانشگاه»

روایتی از کشمکش تدریس و تحصیل در دانشگاه­های هنر ایران

دکتر محمد رضا مریدی

تهیه و تنظیم گزارش: مهری طیبی نیا

1396/09/05
'گزارش نشست "نسبت علم و عرفان در بستر فرهنگ ایرانی"

دکتر سید عبدالحمید ضیایی

تهیه و تنظیم گزارش: مهری طیبی نیا

1396/09/05
تجربه زیسته ناصر فکوهی بر اساس کتاب دانشگاهی که بود...

با حضور:

ناصر فکوهی ( نویسنده)

عباس کاظمی

سه شنبه 7 آذرماه 96 ساعت 15 الی 17

مکان: خیابان انقلاب- خیابان برادران مظفر جنوبی-کوچه خواجه نصیر- پلاک 2- سالن اجتماعات سرای اهل قلم

1396/09/01
سلسله نشست های زیست فرهنگی اساتید

سخنران: محمد امین قانعی راد

زمان: یک شنبه 5 آذرماه  ساعت 15الی 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/09/01
بررسی شباهت ها و تفاوت ها ی انسان شناسی عرفانی با انسان شناسی مدرن

سلسله نشست های عرفان و اندیشه علمی (4)

سخنران: دکتر سید عبدالحمید ضیایی

زمان: شنبه 4 آذرماه  ساعت 14 الی 16

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/08/30
خود مردم نگاری سی سال زیستن سه جهان و چند رشته

سلسله نشست های زیست فرهنگی اساتید

سخنران: نعمت الله فاضلی

زمان: شنبه 4 آذرماه  ساعت 14الی 16

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/08/30
مراسم تجلیل از استاد دکتر مرتضی کُتُبی

سخنرانان:

دکتر محمد میرزائی

دکتر جلال الدین رفیع فر

دکتر حسن مدرسی

دکتر شروین وکیلی

دکتر حسین میرزائی

زمان : سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷
مکان: بزرگراه جلال آل احمد- بعد از پل گیشا دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران / سالن ابن‌خلدون

1396/08/30
مقدمه ای بر وضعیت آستانه ای و مجال فرهیختگی

سلسله نشست های زیست فرهنگی اساتید

سخنران: مهرداد عربستانی

زمان: شنبه 21 آبان ماه  ساعت 15الی 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/08/15
هنر در پیشا،پیرا ودرون دانشگاه

سلسله نشست های زیست فرهنگی اساتید

روایتی از کشمکش های تدریسو تحصیل در دانشگاه هنر ایران

سخنران: محمدرضا مریدی

زمان: یکشنبه 14آبان ماه  ساعت 15الی 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/08/15
جغرافیای مفهومی عرفان و تجارب عرفانی

سلسله نشست های عرفان و اندیشه علمی (2)

سخنران: دکتر سید عبدالحمید ضیایی

زمان: شنبه 13 آبان ماه  ساعت 14 الی 16

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/08/15