نشست‌ها

نشست شعر و روایت سرزمین

دوشنبه 11 شهریور 98 ساعت 10تا 13

مکان: خیابان سی تیر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طبقه اول ، سالن کنفرانس

1398/06/09
نشست مردم شناسی ایران: رویکرد آسیب شناختی

سخنران: مهرداد عربستانی

زمان: دوشنبه 4 شهریور ساعت 10 تا 12

مکان: خیابان سی تیر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طبقه اول ، سالن کنفرانس

1398/06/03
نقد و بررسی کتاب نادر شاه و دختر کولی

سخنرانان:

 علیرضا حسن زاده ( نویسنده)

بابک خلعتبری

حسین میرزایی

زمان: شنبه 19 مرداد 98 ساعت 11 الی 13

مکان: خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2، سرای اهل قلم

 

 

1398/05/15
سلسله نشست های مساله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز

فولکور و پزشکی: طب عامه و جایگاه آن در نظام پزشکی نوین

سخنران: پیمان متین

زمان : چهارشنبه 26 تیر98 ساعت 18

مکان: میدان نقش جهان، بازارعطارها، ورودی سرای مخلص، عصار خانه شاهی

1398/04/25