نشست‌ها

زنان مردم شناس سخن می‌گویند

زمان: چهارشنبه 13 شهریور 98 ساعت 10/30 تا 13

مکان: خیابان سی تیر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طبقه اول، سالن کنفرانس

نشست مردم/ انسان شناسی ایران: رویکرد آسیب شناختی

سخنران: سید قاسم حسنی

زمان: چهارشنبه 13 شهریور 98 ساعت 8/30 تا 10

مکان: خیابان سی تیر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طبقه اول، سالن کنفرانس

نشست شعر و روایت سرزمین

دوشنبه 11 شهریور 98 ساعت 10تا 13

مکان: خیابان سی تیر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طبقه اول ، سالن کنفرانس

نشست مردم شناسی ایران: رویکرد آسیب شناختی

سخنران: مهرداد عربستانی

زمان: دوشنبه 4 شهریور ساعت 10 تا 12

مکان: خیابان سی تیر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طبقه اول ، سالن کنفرانس

نقد و بررسی کتاب نادر شاه و دختر کولی

سخنرانان:

 علیرضا حسن زاده ( نویسنده)

بابک خلعتبری

حسین میرزایی

زمان: شنبه 19 مرداد 98 ساعت 11 الی 13

مکان: خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2، سرای اهل قلم

 

 

سلسله نشست های مساله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز

فولکور و پزشکی: طب عامه و جایگاه آن در نظام پزشکی نوین

سخنران: پیمان متین

زمان : چهارشنبه 26 تیر98 ساعت 18

مکان: میدان نقش جهان، بازارعطارها، ورودی سرای مخلص، عصار خانه شاهی