نشست‌ها

نخستین هم اندیشی هنرهای مردمی

نخستین هم اندیشی هنرهای مردمی با تلاش دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان و مشارکت انجمن انسان شناسی ایران، انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران و موسسه انسان شناسی و فرهنگ و با سخنرانی دکتر ناصر فکوهی، دکتر مهرداد عربستانی، دکتر حسین میرزایی و دکتر جبار رحمانی در بعدازظه

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «عدالت جنسیتی در آموزش عالی»

نشست نقد و بررسی کتاب «عدالت جنسیتی در آموزش عالی» تالیف دکتر لیلا فلاحتی با همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی که دوازدهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» بود روز دوشنبه 18 آذر ماه با همکاری موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم، گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن انسان شناس

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «انقلاب علمی؛ حلقه گم شده تمدن مسلمانان در سیر تحول علم تجربی»

نشست نقد و بررسی کتاب «انقلاب علمی؛ حلقه گم شده تمدن مسلمانان در سیر تحول علم تجربی » تالیف عبدالله فرهی با همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی که یازدهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» بود روز دوشنبه 11 آذر ماه با همکاری موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم، گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه

رهیافتهای انسان شناسی پزشکی انتقادی در شناخت خشونت و طرد ساختاری

سخنران دکتر مزدک دانشور

زمان: سه شنبه 26 آذر ماه 98 ساعت 16 الی 18

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن ها

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «هویت های متغیر در آموزش عالی»

نشست نقد و بررسی کتاب «هویت های متغیر در آموزش عالی» ویراست بارنت با همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی که دهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» بود روز دوشنبه 20 آبان ماه با همکاری موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم، گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن انسان شناسی ایران در

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «ارزیابی کیفیت در آموزش عالی (از اندیشه تا عمل)»

نشست نقد و بررسی کتاب «ارزیابی کیفیت در آموزش عالی (از اندیشه تا عمل)» تالیف دکتر عباس بازگان با همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی که نهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» بود روز دوشنبه 13 آبان ماه با همکاری موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم، گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران