خبرها

گزارش نشست « حضور در اجتماع، رهایی از جامعه شناسی دسکتاپی »

دکتر فردین علیخواه

تهیه و تنظیم گزارش: مهری طیبی نیا

1396/09/13
جایگاه سیاست و امر سیاسی در عرفان

سلسله نشست های عرفان و اندیشه علمی (5)

سخنران: دکتر سید عبدالحمید ضیایی

زمان: شنبه 11 آذرماه  ساعت 14 الی 16

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/09/07
گزارش نشست «جغرافیای مفهومی عرفان و تجارب عرفانی»

دکتر سید عبدالحمید ضیایی

تهیه و تنظیم گزارش: مهری طیبی نیا

1396/09/05
گزارش نشست «هنر در پیشا، پیرا و درون دانشگاه»

روایتی از کشمکش تدریس و تحصیل در دانشگاه­های هنر ایران

دکتر محمد رضا مریدی

تهیه و تنظیم گزارش: مهری طیبی نیا

1396/09/05
'گزارش نشست "نسبت علم و عرفان در بستر فرهنگ ایرانی"

دکتر سید عبدالحمید ضیایی

تهیه و تنظیم گزارش: مهری طیبی نیا

1396/09/05
اولین شعبه انجمن انسان شناسی ایران

مراسم افتتاحیه شعبه انجمن انسان شناسی ایران در مازندران

زمان: شنبه 4 آذر ماه 96 ساعت 10 الی 12

مکان: سالن باقر العلوم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

1396/09/01
تجربه زیسته ناصر فکوهی بر اساس کتاب دانشگاهی که بود...

با حضور:

ناصر فکوهی ( نویسنده)

عباس کاظمی

سه شنبه 7 آذرماه 96 ساعت 15 الی 17

مکان: خیابان انقلاب- خیابان برادران مظفر جنوبی-کوچه خواجه نصیر- پلاک 2- سالن اجتماعات سرای اهل قلم

1396/09/01
سلسله نشست های زیست فرهنگی اساتید

سخنران: محمد امین قانعی راد

زمان: یک شنبه 5 آذرماه  ساعت 15الی 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/09/01
بررسی شباهت ها و تفاوت ها ی انسان شناسی عرفانی با انسان شناسی مدرن

سلسله نشست های عرفان و اندیشه علمی (4)

سخنران: دکتر سید عبدالحمید ضیایی

زمان: شنبه 4 آذرماه  ساعت 14 الی 16

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/08/30
خود مردم نگاری سی سال زیستن سه جهان و چند رشته

سلسله نشست های زیست فرهنگی اساتید

سخنران: نعمت الله فاضلی

زمان: شنبه 4 آذرماه  ساعت 14الی 16

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/08/30