خبرها

مفهوم مردانگی و مواجهه با مردانگی هژمونیک

عنوان نشست:

مفهوم مردانگی و مواجهه با مردانگی هژمونیک

سخنرانان:

خانم صدیقه بختیاری

آقای دکتر حسین میرزایی

چهارشنبه 29 مهر ماه 1394

ساعت 15 الی 17

نوردهی چندلایه: به سوی انسان شناسی تصویری مسلمانان چام در کامبوج

نوردهی چندلایه: به سوی انسان شناسی تصویری مسلمانان چام در کامبوج

سخنران

Emiko Stock

Lecturer and PhD Candidate at Cornell University

امیکو استاک

مدرس انسان شناسی و کاندیدای دکتری در دانشگاه کورنل

زمان و مکان

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن انسان شناسی ایران

بدینوسیله  به اطلاع اعضا پیوسته انجمن انسان شناسی ایران به شماره  ثبت  13617و شناسه ملی  10100516162  می رساند تا در مجمع عمومی عادی که در ساعت16 الی 17 و مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 17 الی 18 در تاریخ 10/04/94 در محل انجمن به آدرس بزرگراه جلال آل احمد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگز

مردم نگاری سازمانی: روش شناسی و مقایسه (کنیا، ژاپن، ایران، تایلند، ابوظبی، قطر، آمریکا و اروپا)

مردم نگاری سازمانی: روش شناسی و مقایسه

(کنیا، ژاپن، ایران، تایلند، ابوظبی، قطر، آمریکا و اروپا)

پروفسور هوگو  لتیش

Professor Hugo Letiche

بازار به مثابه ميدان : تحليل بورديويي از تغییرات بازار سنتي تهران

بازار به مثابه ميدان: تحليل بورديويي از تغییرات بازار سنتي تهران

سخنران: دکتر روح اله نصرتی

چهارشنبه 13 اسفند 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

نشست همزیستی فرهنگها : ایران و ونزوئلا

انجمن انسان شناسی ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  برگزار می کند:

نشست همزیستی فرهنگها : ایران و ونزوئلا

با حضور و سخنرانی خانم دکتر سالاس