خبرها

دانش سنتی مدیریت آب در ایران

انجمن انسان شناسی ایران با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی  برگزار می کند

دانش سنتی مدیریت آب در ایران

سخنرانان:

استاد جواد صفی نژاد

دکتر احمد اسپهبد

چهارشنبه 5 آذرماه 1393

ساعت 17

1393/11/26
کارگاه اتنوموزیکولوژی

فراخوان ثبت نام در کارگاه اتنوموزیکولوژی

زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه  ساعت:16 الی 30/17

زمان شروع دوره:12 آذرماه 1393

مهلت ثبت نام: 10 آذر ماه 1393

تعداد جلسات: 12جلسه

مدرس: دکتر محمدرضا آزاده‌فر(فوق دکترای اتنوموزیکولوژی از دانشگاه لندن)

1393/11/26
کارگاه آوا شناسی عمومی ویژه مردم نگاری

فراخوان ثبت نام در کارگاه آوا شناسی عمومی ویژه مردم نگاری

زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه 

زمان شروع دوره:1 بهمن ماه 1393

مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1393

تعداد جلسات:  10 جلسه

مدرس: دکتر یدالله پرمون

1393/11/26
آخرین کشفیات شهر سوخته

(به مناسبت ثبت جهانی شهر سوخته)

آخرین کشفیات شهر سوخته

سخنران: دکتر منصور سید سجادي

استاد دانشگاه ناپل (ایتالیا) و سرپرست کاوش هاي باستان شناختی شهر سوخته

چهارشنبه 28 آبانماه 1393

ساعت 17

1393/08/25
کاوش شفاهی در انسان شناسی

کاوش شفاهی در انسان شناسی

سخنران: دکتر حسین میرزایی

چهارشنبه 21 آبانماه 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

 

 

1393/08/17
پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه(شبیه خوانی)

پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه خوانی)

سخنران:جناب آقای اصغر شیرمحمدی

چهارشنبه 7 آبان ماه 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1393/08/04
پیشنهادی برای مستندسازی زبانی در میدان‌کاوی‌های مردم‌نگارانه

پیشنهادی برای مستندسازی زبانی در میدان‌کاوی‌های مردم‌نگارانه

سخنران: دکتر یداله پرمون

چهارشنبه30 مهرماه 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1393/07/28
مردم شناسی موسیقی ( فرآیند ارائه مجدد: تأثیرات و نمونه ها )

مردم شناسی موسیقی

فرآیند ارائه مجدد: تأثیرات و نمونه ها

The act of re-proposal

Reflexion and examples

سخنران:خانم ملودی میشل از کشور پرتغال

چهارشنبه 23 مهرماه 1393

ساعت 17

1393/07/20
همايش ملي چشم انداز صنعت گردشگری در دولت تدبير و اميد

همايش ملي چشم انداز صنعت گردشگری در دولت تدبير و اميد

1393/07/09
فروش ویژه سری کامل مجلات انسان شناسی

انجمن انسان شناسی ایران در نظر دارد تعداد محدودی از سری کامل مجلات انسان شناسی (شامل 19 جلد) را با شرایط ویژه به مبلغ 50000 تومان و ارسال رایگان به فروش برساند.

1393/05/26