خبرها

فلسفه و آینده دانشگاه

سخنرانان:

حسین مصباحیان

رضا ماحوزی

زمان: دوشنبه ٢٧ آذر ساعت ١٠الي١٢

مكان: بزرگراه جلال آل احمد-بعد از پل گيشا-دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران-سالن كنفرانس انجمن ها

 

1396/09/20
زیبایی های مغروق در نظام دانشگاه

سلسه نشست های زیست فرهنگی اساتید

سخنران:حسن محدثی

زمان: یک شنبه 26 آذر ساعت 15:30 الی 17

مکان: پاسداران- خیابان شهید مومن نژاد(گلستان یکم) شماره 124- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

1396/09/20
یک رویا و دو بستر(تنش زدایی از دانشگاه و علوم انسانی)

با حضور

خسرو باقری (نویسنده)

فریدون رحیم زاده

زمان: سه شنبه 21 آذر ماه ساع 15 الی 17

مکان: خیابان انقلاب- خیابان برادران مظفر جنوبی-کوچه خواجه نصیر- پلاک 2- سالن اجتماعات سرای اهل قلم

 

1396/09/13
انسان شناسی پزشکی قانونی

شعبه دانشگاه مازندران انجمن انسان شناسی ایران برگزار میکند

سخنران: خانم سالاری

زمان: یک شنبه 19 آذر ماه ساعت 11الی12

مکان: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران- سالن باقرالعلوم

1396/09/13
آنتروپومتری( انسان سنجی)

شعبه دانشگاه مازندران انجمن انسان شناسی ایران برگزار میکند

سخنران: کوهیار محسن پور

زمان: یک شنبه 19 آذر ماه ساعت 10الی11

مکان: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران- سالن باقرالعلوم

1396/09/13
تجربیات وزارت علوم در بین المللی سازی آموزش عالی

سخنران: دکتر حسین محمدی دوستدار

زمان: یک شنبه 19 آذرماه  ساعت 15 الی 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/09/13
بررسی امکان یا امتناع تاسیس اندیشه سیاسی بر مبنای معرفت عرفانی

سلسله نشست های عرفان و اندیشه علمی (6)

سخنران: دکتر سید عبدالحمید ضیایی

زمان: شنبه 18 آذرماه  ساعت 14 الی 16

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/09/13
گزارش نشست « حضور در اجتماع، رهایی از جامعه شناسی دسکتاپی »

دکتر فردین علیخواه

تهیه و تنظیم گزارش: مهری طیبی نیا

1396/09/13
جایگاه سیاست و امر سیاسی در عرفان

سلسله نشست های عرفان و اندیشه علمی (5)

سخنران: دکتر سید عبدالحمید ضیایی

زمان: شنبه 11 آذرماه  ساعت 14 الی 16

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1396/09/07
گزارش نشست «جغرافیای مفهومی عرفان و تجارب عرفانی»

دکتر سید عبدالحمید ضیایی

تهیه و تنظیم گزارش: مهری طیبی نیا

1396/09/05