خبرها

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن انسان شناسی ایران

بدینوسیله  به اطلاع اعضا پیوسته انجمن انسان شناسی ایران به شماره  ثبت  13617و شناسه ملی  10100516162  می رساند تا در مجمع عمومی عادی که در ساعت16 الی 17 و مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 17 الی 18 در تاریخ 10/04/94 در محل انجمن به آدرس بزرگراه جلال آل احمد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگز

1394/03/30
مردم نگاری سازمانی: روش شناسی و مقایسه (کنیا، ژاپن، ایران، تایلند، ابوظبی، قطر، آمریکا و اروپا)

مردم نگاری سازمانی: روش شناسی و مقایسه

(کنیا، ژاپن، ایران، تایلند، ابوظبی، قطر، آمریکا و اروپا)

پروفسور هوگو  لتیش

Professor Hugo Letiche

1394/02/30
بازار به مثابه ميدان : تحليل بورديويي از تغییرات بازار سنتي تهران

بازار به مثابه ميدان: تحليل بورديويي از تغییرات بازار سنتي تهران

سخنران: دکتر روح اله نصرتی

چهارشنبه 13 اسفند 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1393/12/11
نشست همزیستی فرهنگها : ایران و ونزوئلا

انجمن انسان شناسی ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  برگزار می کند:

نشست همزیستی فرهنگها : ایران و ونزوئلا

با حضور و سخنرانی خانم دکتر سالاس

1393/12/05
کارگاه تاریخ تبار شناسی کانت،نیچه،وبر و فوکو

کارگروه جنسیت انجمن انسان شناسی ایران برگزار می کند

کارگاه تاریخ تبار شناسی

کانت،نیچه،وبر و فوکو

زمان برگزاری: روزهای شنبه   

زمان شروع دوره: 9 اسفند ماه 1393

مهلت ثبت نام: 5 اسفند ماه 1393

مدرس: آقای فرشید خورشید نام

1393/11/26
سومین همایش « پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران»

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن انسان شناسی ایران و برخی انجمن های علمی و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی کشور، به منظور تقویت دانش و گسترش ادبیات علمی حوزه علوم اجتماعی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش اجتماعی و فرهنگی، سومین همایش دوسالانه ملی « پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» را با محور ویژه

1393/11/26
باستانشناسی مطالعات میترایی

باستانشناسی مطالعات میترایی

سخنران: نینا ماژجو

دانشجوی دکتری دانشگاه کنکوردیا(کانادا)

چهارشنبه 17  دی ماه 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1393/11/26