خبرها

رهیافتهای انسان شناسی پزشکی انتقادی در شناخت خشونت و طرد ساختاری

سخنران دکتر مزدک دانشور

زمان: سه شنبه 26 آذر ماه 98 ساعت 16 الی 18

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن ها

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «هویت های متغیر در آموزش عالی»

نشست نقد و بررسی کتاب «هویت های متغیر در آموزش عالی» ویراست بارنت با همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی که دهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» بود روز دوشنبه 20 آبان ماه با همکاری موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم، گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن انسان شناسی ایران در

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «ارزیابی کیفیت در آموزش عالی (از اندیشه تا عمل)»

نشست نقد و بررسی کتاب «ارزیابی کیفیت در آموزش عالی (از اندیشه تا عمل)» تالیف دکتر عباس بازگان با همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی که نهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» بود روز دوشنبه 13 آبان ماه با همکاری موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم، گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «ایده آموزش عالی»

نشست نقد و بررسی کتاب «ایده آموزش عالی» تالیف رونالد بارنت با همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی که هشتمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» بود روز دوشنبه بیست و نهم مهرماه با همکاری موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم، گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن انسان شناسی ایران در

مجموعه نشست های انسان شناسی دین

 این نشست: ارائه تحقیقات مبتنی بر تحقیقات پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ارائه دهندگان:

فریبا صدیقی: مطالعه آرزومندی و تمنای زرتشتیان و هویتیابی جماعتهای زرتشتی در دو شهر یزد و تهران

نقد و معرفی کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز»

دوشنبه ۲۷ آبان ساعت 16
سالن سرای کتاب، موسسه خانه کتاب