نشست تخصصی ایران، فوتبال و جام جهانی

سخنران‌ها:

سید احمد محیط طباطبایی

رضا شجیع

علی متولی زاده اردکانی

داروین صبوری

علیرضا حسن زاده

زمان: یکشنبه 10 تیرماه 97 ساعت 14 الی 17

مکان: ابتدای خیابان سی تیر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طبقه منفی یک، سالن اجتماعات

1397/04/06
گزارش نشست تخصصی-علمی "زمینه های و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سوء مصرف آب در مازندران"

گزارش نشست تخصصی-علمی "زمینه های و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سوء مصرف آب در مازندران"

 طراح و پیشنهاد دهنده نشست:  دفتر انجمن انسان شناسی ایران در دانشگاه مازندران

1397/03/02
گزارش نشست علمی و تخصصی نشست فوتبال و هویت ملی ایرانیان

این نشست در تاریخ 97.02.24 در ساعت 13.30  در سالن باقرالعلوم دانشگاه مازندران  با همکاری مشترک دفتر انجمن انسان شناسی ایران در دانشگاه مازندران و پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و گروه علوم اجتماعی برگزار شد.

در بخش سخنرانی ها:

سخنرانی اول:

1397/03/02
گزارش نشست جایگاه عکاسی در انسان شناسی

تاریخ برگزاری نشست چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397

مکان برگزاری: دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی  دانشگاه مازندران

1397/03/02
نشست تخصصی زمینه ها و پیامدهای اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب در مازندران

زمان: شنبه 29 اردیبهشت ساعت 10 الی 13

مکان: مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازنداران- سالن باقر العلوم

1397/02/23
نشست تخصصی فوتبال و هویت ملی ایرانیان

سخنرانان:

دکتر علیرضا حسن زاده

دکتر محمود شارع پور

زمان: دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 13/30 الی 15/30

مکان: مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازنداران- سالن باقر العلوم

1397/02/23
نشست نقد و بررسی کتاب "ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران"

نویسنده: دکتر نعمت اله فاضلی

ترجمه: وحید شوکتی آمقانی

با حضور نویسنده و مترجم کتاب

و دکتر مقصود فراستخواه

دکتر جبار رحمانی

دکتر مهرداد عربستانی

زمان: شنبه 22 اردیبهشت ساعت 17 الی 19

1397/02/23
نشست علمی موزه و رمان

با حضور اورهان پاموک نویسنده برجسته ترکیه ای

و بررسی ترجمه رمان‌های ترکیه‌ای در بازار نشر ایران

سخنرانان:

اورهان پاموک (نویسنده و رمان نویس)

سید احمد محیط طباطبایی (رییس ایکوم)

تورقای شفق (رییس موسسه یونس امره)

حسن اکبری بیرق (دانشیار دانشگاه سمنان)

1397/02/23
نشست علمی تخصصی جایگاه عکاسی در مردم شناسی

همراه با جشنواره دانشجویی عکس های بومی

زمان: چهارشنبه 19 اردیبهشت 97

مکان: دانشکده میراث فرهنگی، أصنایع دستی و گردشگری دانشگاه مازندران واحد نوشهر

1397/02/23