درک ذهنی از مفهوم جنسیت در فضای زنانه

درک ذهنی از مفهوم جنسیت در فضای زنانه

سخنران: مهناز ابراهیم پور

زمان: چهارشنبه 14 اسفند ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگرا ه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن

نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار

نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار

سخنران:دکتر محدثه محب حسینی

زمان: چهارشنبه 30 بهمن ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگرا ه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن ها

فرهنگ حقارت

فرهنگ حقارت

سخنران:دکتر سید بیوک محمدی

زمان: چهارشنبه 2 بهمن ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگرا ه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن ها

چکیده ای از سخنرانی در فایل پیوست قابل مشاهده است

ارائه رایگان کتابخانه دیجیتال

قابل توجه اعضای انجمن انسان شناسی ایران و بازدید کنندگان محترم

رنگ در فرهنگ مردم ایران

رنگ در فرهنگ مردم ایران

سخنران:عارفه صابری افتخاری

زمان : چهارشنبه 25 دی ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد- بعد از پل گیشا- دانشکده  علوم  اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه  اول- سالن کنفرانس انجمن ها

چکیده ای از سخنرانی در فایل پیوست قابل مشاهده است

لغو جلسه سخنرانی نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار

 بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه سخنرانی  خانم دکتر محب حسینی با عنوان "نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار"به تاریخ دیگری موکول شد.

نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار
 

نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار

سخنران:دکتر محدثه محب حسینی

زمان: چهارشنبه 18 دی ماه 1392

ساعت 17

تاب آوری و خرد جمعی زندگی

تاب آوری و خرد جمعی زندگی

سخنرانان:افشین نادری, محمد بینازاده

زمان: شنبه 14 دی ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگرا ه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن

در  فایل پیوست چکیده ای از سخنرانی قابل مشاهده است

ریشه های بازلی مکتب آنال

ریشه های بازلی مکتب آنال

سخنران:بیتا نقاشیان

زمان : چهارشنبه 4 دی ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد- بعد از پل گیشا- دانشکده  علوم  اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه  اول- سالن کنفرانس انجمن ها

همایش کودکان بی سرپرست، جامعه، حمایت و توانمندسازی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با مشارکت برخی نهادها و مراکز علمی و خیریه از جمله انجمن انسان شناسی ایران  برگزار می‌کند:

کودکان بی سرپرست، جامعه، حمایت و توانمندسازی

همراه با جشنواره خیریه غذا و صنایع دستی