مردم نگاری سازمانی: روش شناسی و مقایسه (کنیا، ژاپن، ایران، تایلند، ابوظبی، قطر، آمریکا و اروپا)

مردم نگاری سازمانی: روش شناسی و مقایسه

(کنیا، ژاپن، ایران، تایلند، ابوظبی، قطر، آمریکا و اروپا)

پروفسور هوگو  لتیش

Professor Hugo Letiche

بازار به مثابه ميدان : تحليل بورديويي از تغییرات بازار سنتي تهران

بازار به مثابه ميدان: تحليل بورديويي از تغییرات بازار سنتي تهران

سخنران: دکتر روح اله نصرتی

چهارشنبه 13 اسفند 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

نشست همزیستی فرهنگها : ایران و ونزوئلا

انجمن انسان شناسی ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  برگزار می کند:

نشست همزیستی فرهنگها : ایران و ونزوئلا

با حضور و سخنرانی خانم دکتر سالاس

کارگاه تاریخ تبار شناسی کانت،نیچه،وبر و فوکو

کارگروه جنسیت انجمن انسان شناسی ایران برگزار می کند

کارگاه تاریخ تبار شناسی

کانت،نیچه،وبر و فوکو

زمان برگزاری: روزهای شنبه   

زمان شروع دوره: 9 اسفند ماه 1393

مهلت ثبت نام: 5 اسفند ماه 1393

مدرس: آقای فرشید خورشید نام

سومین همایش « پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران»

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن انسان شناسی ایران و برخی انجمن های علمی و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی کشور، به منظور تقویت دانش و گسترش ادبیات علمی حوزه علوم اجتماعی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش اجتماعی و فرهنگی، سومین همایش دوسالانه ملی « پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» را با محور ویژه

باستانشناسی مطالعات میترایی

باستانشناسی مطالعات میترایی

سخنران: نینا ماژجو

دانشجوی دکتری دانشگاه کنکوردیا(کانادا)

چهارشنبه 17  دی ماه 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

بررسی انسان­شناختی خالکوبی در میان زنان منطقه جنوب فارس

بررسی انسان­شناختی خالکوبی در میان زنان منطقه جنوب فارس

سخنران:فریده مجیدی خامنه

شنبه 13  دی ماه 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها