نشست همزیستی فرهنگها : ایران و ونزوئلا

انجمن انسان شناسی ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  برگزار می کند:

نشست همزیستی فرهنگها : ایران و ونزوئلا

با حضور و سخنرانی خانم دکتر سالاس

1393/12/05
کارگاه تاریخ تبار شناسی کانت،نیچه،وبر و فوکو

کارگروه جنسیت انجمن انسان شناسی ایران برگزار می کند

کارگاه تاریخ تبار شناسی

کانت،نیچه،وبر و فوکو

زمان برگزاری: روزهای شنبه   

زمان شروع دوره: 9 اسفند ماه 1393

مهلت ثبت نام: 5 اسفند ماه 1393

مدرس: آقای فرشید خورشید نام

1393/11/26
سومین همایش « پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران»

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن انسان شناسی ایران و برخی انجمن های علمی و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی کشور، به منظور تقویت دانش و گسترش ادبیات علمی حوزه علوم اجتماعی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش اجتماعی و فرهنگی، سومین همایش دوسالانه ملی « پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» را با محور ویژه

1393/11/26
باستانشناسی مطالعات میترایی

باستانشناسی مطالعات میترایی

سخنران: نینا ماژجو

دانشجوی دکتری دانشگاه کنکوردیا(کانادا)

چهارشنبه 17  دی ماه 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1393/11/26
بررسی انسان­شناختی خالکوبی در میان زنان منطقه جنوب فارس

بررسی انسان­شناختی خالکوبی در میان زنان منطقه جنوب فارس

سخنران:فریده مجیدی خامنه

شنبه 13  دی ماه 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1393/11/26
تجزیه و تحلیل داده های روایی

تجزیه و تحلیل داده های روایی

سخنران:دکتر توکتم افتخاری معصومی

چهارشنبه 19 آذرماه 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1393/11/26
دانش سنتی مدیریت آب در ایران

انجمن انسان شناسی ایران با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی  برگزار می کند

دانش سنتی مدیریت آب در ایران

سخنرانان:

استاد جواد صفی نژاد

دکتر احمد اسپهبد

چهارشنبه 5 آذرماه 1393

ساعت 17

1393/11/26
کارگاه اتنوموزیکولوژی

فراخوان ثبت نام در کارگاه اتنوموزیکولوژی

زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه  ساعت:16 الی 30/17

زمان شروع دوره:12 آذرماه 1393

مهلت ثبت نام: 10 آذر ماه 1393

تعداد جلسات: 12جلسه

مدرس: دکتر محمدرضا آزاده‌فر(فوق دکترای اتنوموزیکولوژی از دانشگاه لندن)

1393/11/26
کارگاه آوا شناسی عمومی ویژه مردم نگاری

فراخوان ثبت نام در کارگاه آوا شناسی عمومی ویژه مردم نگاری

زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه 

زمان شروع دوره:1 بهمن ماه 1393

مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1393

تعداد جلسات:  10 جلسه

مدرس: دکتر یدالله پرمون

1393/11/26