مجمع عمومی و فوق العاده انجمن انسان شناسی ایران

اعضای محترم  پیوسته  انجمن انسان شناسی ایران

با‌ سلام و احترام ؛

1393/02/24
هنرمند به مثابه جریان تولید معنای فرهنگی

هنرمند به مثابه جریان تولید معنای فرهنگی

سخنران: مهری یاوری

زمان: یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 1393

ساعت 17

مکان: بزرگرا ه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن

1393/02/24
یادمان دکتر غلامحسین صدیقی

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن انسان شناسی ایران ، انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، خانه اندیشمندان علوم انسانی ، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جمعیت شناسی ایران، نشست علمی، «یادمان دکتر غلامحسین صدیقی: جامعه شناس فضیلت مدار» را با حضور و سخنرانی اساتید پیشک

1393/02/14
متن سخنرانی خانم دکتر محب حسینی در انجمن انسان شناسی ایران

متن سخنرانی خانم دکتر محدثه محب حسینی، مدیر بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو که در تاریخ 30 بهمن ماه 1392 در محل انجمن انسان شناسی ایران با عنوان  نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار برگزار شده است در فایل پیوست قابل مشاهده  می باشد.

1392/12/25
نقد انجمن انسان شناسی ایران از کمیسیون انجمنهای علمی

نامه ارسالی انجمن به کمیسیون در فایل پیوست قابل مشاهده است

1392/12/24
درک ذهنی از مفهوم جنسیت در فضای زنانه

درک ذهنی از مفهوم جنسیت در فضای زنانه

سخنران: مهناز ابراهیم پور

زمان: چهارشنبه 14 اسفند ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگرا ه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن

1392/12/07
نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار

نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار

سخنران:دکتر محدثه محب حسینی

زمان: چهارشنبه 30 بهمن ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگرا ه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن ها

1392/11/20
فرهنگ حقارت

فرهنگ حقارت

سخنران:دکتر سید بیوک محمدی

زمان: چهارشنبه 2 بهمن ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگرا ه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن ها

چکیده ای از سخنرانی در فایل پیوست قابل مشاهده است

1392/10/24
ارائه رایگان کتابخانه دیجیتال

قابل توجه اعضای انجمن انسان شناسی ایران و بازدید کنندگان محترم

1392/10/21
رنگ در فرهنگ مردم ایران

رنگ در فرهنگ مردم ایران

سخنران:عارفه صابری افتخاری

زمان : چهارشنبه 25 دی ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد- بعد از پل گیشا- دانشکده  علوم  اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه  اول- سالن کنفرانس انجمن ها

چکیده ای از سخنرانی در فایل پیوست قابل مشاهده است

1392/10/21