نشست نکوداشت استاد محمد میرشکرایی

سخنران ها:

سید محمد بهشتی

سید احمد محیط طباطبایی

عبدالرسول وطن دوست

محمدرضا میری

شبان میرشکرایی

زمان:13 شهریور 97 ساعت 10-12

مکان:تهران، موزه ملی ایران -سالن ایران باستان

نشست بزرگداشت استاد محمد حسین باجلان فرخی مردم شناس و اسطوره شناس

 

سخنران‌ها:

استاد ع.پاشائی

استاد عبدالکریم جربزه دار

دکتر محمد اسدیان

دکتر پوپک عظیم پور

زمان:  14 شهریور ماه 97 ساعت 10 الی 12

مکان: تهران، ابتدای خیابان سی تیر، روبروی موزه ملی ایران،پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،طبقه منفی یک،سالن همایش ها

سلسله نشست های مساله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز

 

سخنران‌:

دکتر راضیه خزاعی

موضوع:
​آب در فرهنگ مردم

زمان: دوشنبه 29 مرداد ماه 97 ساعت 17:30 

مکان: اصفهان،میدان نقش جهان،بازار عطارها،ورودی سرای مخلص،عصار خانه شاهی

سلسله نشست های مساله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز

سخنران: دکتر نعمت اله فاضلی

زمان:دوشنبه 25 تیر 97 ساعت 18

 

نشست تخصصی ایران، فوتبال و جام جهانی

سخنران‌ها:

سید احمد محیط طباطبایی

رضا شجیع

علی متولی زاده اردکانی

داروین صبوری

علیرضا حسن زاده

زمان: یکشنبه 10 تیرماه 97 ساعت 14 الی 17

مکان: ابتدای خیابان سی تیر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طبقه منفی یک، سالن اجتماعات

گزارش نشست تخصصی-علمی "زمینه های و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سوء مصرف آب در مازندران"

گزارش نشست تخصصی-علمی "زمینه های و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سوء مصرف آب در مازندران"

 طراح و پیشنهاد دهنده نشست:  دفتر انجمن انسان شناسی ایران در دانشگاه مازندران

گزارش نشست علمی و تخصصی نشست فوتبال و هویت ملی ایرانیان

این نشست در تاریخ 97.02.24 در ساعت 13.30  در سالن باقرالعلوم دانشگاه مازندران  با همکاری مشترک دفتر انجمن انسان شناسی ایران در دانشگاه مازندران و پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و گروه علوم اجتماعی برگزار شد.

در بخش سخنرانی ها:

سخنرانی اول:

گزارش نشست جایگاه عکاسی در انسان شناسی

تاریخ برگزاری نشست چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397

مکان برگزاری: دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی  دانشگاه مازندران

نشست تخصصی زمینه ها و پیامدهای اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب در مازندران

زمان: شنبه 29 اردیبهشت ساعت 10 الی 13

مکان: مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازنداران- سالن باقر العلوم