هنر در پیشا،پیرا ودرون دانشگاه

سلسله نشست های زیست فرهنگی اساتید

روایتی از کشمکش های تدریسو تحصیل در دانشگاه هنر ایران

سخنران: محمدرضا مریدی

زمان: یکشنبه 14آبان ماه  ساعت 15الی 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

جغرافیای مفهومی عرفان و تجارب عرفانی

سلسله نشست های عرفان و اندیشه علمی (2)

سخنران: دکتر سید عبدالحمید ضیایی

زمان: شنبه 13 آبان ماه  ساعت 14 الی 16

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

همایش توسعه در پرتو سلامت اجتماعی

زمان: 8 آبان 96  ساعت 14 الی 18

مکان:بزرگراه جلال آل احمد- بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- تالار گفتگو

نسبت علم و عرفان در بستر فرهنگ ایرانی

سلسله نشست های عرفان و اندیشه علمی (1)

سخنران: دکتر سید عبدالحمید ضیایی

زمان: شنبه 6 آبان ماه  ساعت 14 الی 16

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

هویت معرفت علمی علوم اجتماعی در ایران

بررسی و نقد مجموعه کتاب های تاملات صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی

با حضور:  محمد تقی ایمان (نویسنده)    اسفندیار غفاری نسب    اسمعیل خلیلی

زمان: یکشنبه 7 آبان ماه  ساعت 10

مکان: شیراز - میدان ارم- پردیس ارم- دانشگاه شیراز- ساختمان شماره 3

مسئله علم در ایران

بررسی و نقد مجموعه کتاب های تاملات صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی

با حضور: موسی اکرمی (نویسنده)      اسمعیل خلیلی       حنیف قلندری

زمان: سه شنبه 2 آبان ماه ساعت 15

مکان: خیابان انقلاب - خیابان برادران مظفر جنوبی- کوچه خواجه نصیر- پلاک 2- سالن اجتماعات اهل قلم

تبارشناسی روانکاوی در ایران و جهان

سخنران: دکتر محمد تقی یاسمی

روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمان: چهارشنبه 3 آبان ماه 96 ساعت 16 الی 18

مکان : بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

انسان شناسی در میان علوم اجتماعی: مرزها و هم پوشانی ها

سخنرانان:

دکتر تقی آزاد ارمکی              دکتر ناصر فکوهی

زمان: سه شنبه 2 آبان ماه  96 ساعت 15 الی 17

مکان : بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

سلسله نشست های زیست فرهنگی

آیا دانشگاه ایرانی مکان تولید فرهیختگی است؟!

سخنران: رضا صمیم

زمان: یکشنبه 7 آبان ماه ساعت 15 الی 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد- بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

"تعارف، تقابل ظاهر و باطن" بررسی پدیده تعارف از منظر انسان شناسی

"تعارف، تقابل ظاهر و باطن"

بررسی پدیده تعارف از منظر انسان شناسی

سخنران:دکتر معصومه ابراهیمی
دکتری انسان شناسی دانشگاه ایروان

زمان: چهارشنبه 26 مهرماه 96 ساعت 13 الی 15