آنتروپومتری( انسان سنجی)

شعبه دانشگاه مازندران انجمن انسان شناسی ایران برگزار میکند

سخنران: کوهیار محسن پور

زمان: یک شنبه 19 آذر ماه ساعت 10الی11

مکان: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران- سالن باقرالعلوم

تجربیات وزارت علوم در بین المللی سازی آموزش عالی

سخنران: دکتر حسین محمدی دوستدار

زمان: یک شنبه 19 آذرماه  ساعت 15 الی 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

بررسی امکان یا امتناع تاسیس اندیشه سیاسی بر مبنای معرفت عرفانی

سلسله نشست های عرفان و اندیشه علمی (6)

سخنران: دکتر سید عبدالحمید ضیایی

زمان: شنبه 18 آذرماه  ساعت 14 الی 16

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

گزارش نشست « حضور در اجتماع، رهایی از جامعه شناسی دسکتاپی »

دکتر فردین علیخواه

تهیه و تنظیم گزارش: مهری طیبی نیا

جایگاه سیاست و امر سیاسی در عرفان

سلسله نشست های عرفان و اندیشه علمی (5)

سخنران: دکتر سید عبدالحمید ضیایی

زمان: شنبه 11 آذرماه  ساعت 14 الی 16

مکان: بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

گزارش نشست «جغرافیای مفهومی عرفان و تجارب عرفانی»

دکتر سید عبدالحمید ضیایی

تهیه و تنظیم گزارش: مهری طیبی نیا

گزارش نشست «هنر در پیشا، پیرا و درون دانشگاه»

روایتی از کشمکش تدریس و تحصیل در دانشگاه­های هنر ایران

دکتر محمد رضا مریدی

تهیه و تنظیم گزارش: مهری طیبی نیا

'گزارش نشست "نسبت علم و عرفان در بستر فرهنگ ایرانی"

دکتر سید عبدالحمید ضیایی

تهیه و تنظیم گزارش: مهری طیبی نیا

اولین شعبه انجمن انسان شناسی ایران

مراسم افتتاحیه شعبه انجمن انسان شناسی ایران در مازندران

زمان: شنبه 4 آذر ماه 96 ساعت 10 الی 12

مکان: سالن باقر العلوم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

تجربه زیسته ناصر فکوهی بر اساس کتاب دانشگاهی که بود...

با حضور:

ناصر فکوهی ( نویسنده)

عباس کاظمی

سه شنبه 7 آذرماه 96 ساعت 15 الی 17

مکان: خیابان انقلاب- خیابان برادران مظفر جنوبی-کوچه خواجه نصیر- پلاک 2- سالن اجتماعات سرای اهل قلم