معرفی و بررسی کتاب استادان و نااستادان (اخلاق در دانشگاه)

امیرحسین خداپرست

محمدرضا کلاهی

سعید غیاثی ندوشن (مترجم)

زمان: دوشنبه 15مهرماه 98 ساعت 16 الی 18

مکان: خیابان انقلاب، بین فلسطین و برادران مظفر، پلاک 1080، طبقه منفی 2، سالن سرای کتاب